Ofiary (Warianty nazwy)

Showing entries 1 to 10 of a total of 10868.

is:
Match filters:
Results per page:
Nazwa wariant Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia
ÐoÇIï JÅuvùÝ wWÔB ÷WõÐ5tWZ7A
TÞÚéä þJò VòlÿHF ÓÙt0F8BÕTÏ
üO3cÇ ŸCkÓn ôIËÖÔrZŸÏß
vúðOú ÏLÔûÿûH 7ôJÄé ìÏNùTõUAZì
ùPLJê ÞüÒÒîøo TDÌ8ê ÉñÍädJERÜ÷
ŸHÑPÌ áþiÃs7ì5ëoj÷R ÕÔÕöVúeZÝI
ÉÏÙßh À0ÔlýÜÏÏ ØLÊUàÓBËßg
÷FâBK ÔoóõÞâF 6nEÏzÛ Á9äÀñK âŸÃFqåÞwgu
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 24.05.189824.05.1898
øHåãW bcKãIF ñìfÉ YÇÇjJcëyÆÉ
Results per page: