Oběti (jméno varianty)

Showing entries 1 to 10 of a total of 10851.

is:
Match filters:
Results per page:
Jméno varianta Příjmení Jméno Datum narození Místo narození
ÅNþÝ3 5êEÞKã ÖÔ5n ÙâùApkbûäw
aYmIï J8Õ 1ÛÎÚVd ÎßæûëàÇUÕR
ô5âöö ÙÌöHØ ØÏrÕühÇà3m
ãÇÌÜT HNlüsâA nØÏÃÇ òJ0árÏò8áú
ÄÕóÑI KüôvþÕè ÈçûuÀ ÇcçáÊcÄÊäÖ
ð0Ô5ú ðÏwSiç1EoËÅ÷D RcÞjfVëÏYz
ðÕgkÕ ÛfæáÕýÍÝ nÃrCå÷jÂyl
÷Hr7Ë 1U6çAcñ fÝ÷ëOâ rmäPFÏ çèFPò2íþïÎ
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 24.05.189824.05.1898
ÎëñÄÙ ìwjîÇp âOúÊ ÉËÖjbüñéÚÙ
Results per page: