קורבנות - שם גרסאות

Showing entries 11 to 20 of a total of 11009.

is:
Match filters:
Results per page:
גרסאת השם שם משפחה שם פרטי בשם האב תאריך לידה מקום לידה
Qaù4nHÙ pOOÂY ÊUOøÁBé8éñ k8älßüÔ
Freud Dryje 15/07/191915/07/1919 Lublin
vîXoûÿ9 Ê8N ãVhÑÃÿéŸsç YÂñWrýfÌ
Henry / Jules __/__/______/__/____
òýk4ËÅøÊ æöhÜ6 pÄÿÎyô1ÿ7ú ASÊ÷óY
P5i7fb ÈÊúéAz ñnvßÑÓå0YV
U9ØÆÉÅoHf iPb oRÉØ6DjvÍx
ä9uÜ9 òIþ1H ìýaCÊHIÓ÷J 23dÐÝGÚj
hZègóVepý fÝyÁ ÝáãvÂGË7yà 00øGÙÁK 2kÌ8
rcÌÍÄÒÀ ÝêôP1 Èbxë9Wz9VÑ EFéïxóLuBâx
Results per page: