מספר קברים

Showing entries 1 to 10 of a total of 6240.

is:
Match filters:
Results per page:
Schema Label Anzahl der Identifizierten קורבן הערות טקסט מספר טקסט
מקום קבורה Grab Nr. 1, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 0 1
מקום קבורה Grab Nr. 2, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 0 2
מקום קבורה Grab Nr. 3, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 0 3
מקום קבורה Grab Nr. 4, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 0 4
מקום קבורה Grab Nr. 5, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 0 5
מקום קבורה Grab Nr. 6, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 0 6
מקום קבורה Grab Nr. 7, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 0 7
מקום קבורה Grab Nr. 8, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 1 Grab Nr. 8, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg – Filipp Shabtschenko (29/11/1923 Goljaki) 8
מקום קבורה Grab Nr. 9, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 0 9
מקום קבורה Grab Nr. 10, Reihe 1 a, Feld A, KZ-Ehrenfriedhof in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 0 10
Results per page: