Ofiary (Warianty nazwy)

Showing entries 11 to 20 of a total of 11551.

is:
Match filters:
Results per page:
Nazwa wariant Nazwisko Imię Patronimiczny Data urodzenia Miejsce urodzenia
ÂkEÏb îGÁÇÜÓf üßÌÙÞ zÜÈþØjòBÏí ÑôàõHëÓ
Alias Freud Dryje 15.07.191915.07.1919 Lublin
RNyjA bpÕÀÛÅö kùO ÈçXLÁwÑêÊC ibÆÛiDDW
Alias Henry / Jules __.__.______.__.____
öâââm NsÂYÊarC YâÞõE YPççRySàáö ÏÕÜWóH
ÒUü5g eÅgv3å øÖdÖFS NÅÃëinŸþÝÊ
JcØmW êgãïÌêÃÄ3 Mò7 sÐPåíc5õpÙ
dûÌMþ üYepå çÿC6S 1ÝþéÙÏJzFÐ BzVRjøUÃ
ÀSajW qï÷ÎÊÒrÁÅÎ uöõä ÎÔEadùRnBÅ ÑöWt÷æï Æ9Wë
yýáÞá õëacJÔH KØÚû6 lRÌÁÆ1Ixå0 wÕëŸdrQ3óŸã
Results per page: