[Deutsch] Gebiet

Język
Typ miejsca Gebiet
Anzahl der Ortsnamen dieses Typs
1
Nazwy miejscowości
Database: "Typy miejsce" (Schema "Typ miejsca")