[Deutsch] Gebiet

Język
Typ miejsca Gebiet
Anzahl der Ortsnamen dieses Typs
1
Nazwy miejscowości
Baza danych: "Typy miejsce" (Schemat "Typ miejsca")