Datenbestand: Namen in publicaties

Gegevens in Memorial Archives
Database: "Namen" (Schema "Archivalien")