Datenbestand: Nazwy w publikacjach

Dane w Memorial Archives
Database: "Nazwy" (Schema "Archivalien")