ספרי מספרים פלוסנבירג

נתונים Memorial Archives
Database: "חומרים ארכיונים" (Schema "Archivalien")