Centre européen du résistant déporté au Struthof (CERD)

Showing entries 1 to 10 of a total of 13018.

is:
Match filters:
Results per page:
Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Lager Haftnummer Quelle
Behnke Etienne 09/27/1910 Natzweiler 12254 Datenbank Robert Steegmann
ôIsGÞÎ2Ð ØÈöAGJgÖÍÉ Åã6DJzcóà P7eýñMÏÐBô ÇbâæøýÅÛÂò ÿãImY ëW÷í3aÖÞe éåRJGò ÷8ôKäw1ti
Hooste (van Hoste) Jean 08/22/1896 Natzweiler 17618 Datenbank Robert Steegmann
Schaik van Andries C. 06/11/1899 Natzweiler 18744 Datenbank Robert Steegmann
Agejew (Agajew) Roman 08/19/1907 Natzweiler 41062 Datenbank Robert Steegmann
Artamonow Piotr 12/20/1904 Natzweiler 41063 Datenbank Robert Steegmann
Lepinski Wladislaw 10/22/1894 Natzweiler 41690 Datenbank Robert Steegmann
úÅÇg8Óäè Af0sfÕhk PíâøÌ9åÊóÈ yÈßRÐKhïQe SÎíóÓ ìÅÙSÌ5ÀKW JhUÈÑ1 è0ßrRçâZ0
Borek Roch 11/15/1897 Natzweiler 41100 Datenbank Robert Steegmann
Barnatowitsch Stanislaus 02/05/1904 Natzweiler 41102 Datenbank Robert Steegmann
Results per page: