Europejskie Centrum Deportacji Bojowników Ruchu Oporu Struhof (CERD)

Showing entries 1 to 10 of a total of 13018.

is:
Match filters:
Results per page:
Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Lager Numer więźnia Quelle
Behnke Etienne 27.09.1910 Natzweiler 12254 Datenbank Robert Steegmann
s6ÛwìLÛ1 òPüp3DöQâS êáZåmûØñi ÄÅeÝ÷aÎdìk ŸãýFiÌxLSî ÇÄcsn çFÈPÏÑdëÕ 2TÖÆXT ÑNÏäò÷AÉt
Hooste (van Hoste) Jean 22.08.1896 Natzweiler 17618 Datenbank Robert Steegmann
Schaik van Andries C. 11.06.1899 Natzweiler 18744 Datenbank Robert Steegmann
Agejew (Agajew) Roman 19.08.1907 Natzweiler 41062 Datenbank Robert Steegmann
Artamonow Piotr 20.12.1904 Natzweiler 41063 Datenbank Robert Steegmann
Lepinski Wladislaw 22.10.1894 Natzweiler 41690 Datenbank Robert Steegmann
óHÚHJdVÊ JokiŸnôË f1øËO5óûÊb xøB1ËÍyýfè ßáC4ï MbåàöAåíÒ BÔÍÎæî ÏýpaóÛÎÊî
Borek Roch 15.11.1897 Natzweiler 41100 Datenbank Robert Steegmann
Barnatowitsch Stanislaus 05.02.1904 Natzweiler 41102 Datenbank Robert Steegmann
Results per page: