Жертвы

Showing entries 1 to 10 of a total of 448589.

Sorting: Mесто смерти ×
is:
Match filters:
Results per page:
Фамилия Имя Отчество Дата рождения Mесто рождения Дата смерти Mесто смерти
Goriti Giovanni __.__.1911__.__.1911 07.05.194507.05.1945 ?
8íîWMü ù9QæÒ4Â ÁkzÔgWmàôx uÑÓÔøùöH÷m Ï
Beltrame Luigi __.__.1915__.__.1915 12.09.194412.09.1944 ?
Gu-Cinello Konstantin __.__.______.__.____ __.__.1945__.__.1945 ?
Dona Augusto __.__.1913__.__.1913 17.05.194217.05.1942 ?
8Zá÷YË hAÄÉÜÎ4ÆÕP ÓGÝaàÄÓFMâ Õ
Hansen Thor 04.08.191104.08.1911 Aakirkeby 30.09.197630.09.1976 Aakirkeby
Pinoš Alois 11.02.191011.02.1910 Pustimir 24.11.194424.11.1944 Abens
Brzica Karl 03.06.189403.06.1894 __.__.______.__.____ Achmühle
ôd2TbRÍøÈ ðÿ3EZÕ dSòÙÁVpöVð KyÏ÷ûû uÿòîßÝLHüÔ 1ôjPüZnÁ
Results per page: