Descriptor "Häftlingsunterkunftsbaracken"

Major term Häftlingsunterkünfte
Synonyms Block
Baracke
KZ-Baracke

Waiting References

Loading אוספי מדיה

Entities: Loading