גטו טרזין

Time Slices
ייעוד
גטו טרזין
תקופה
November 1941 – 09.05.1945
/11/1941 – 09/05/1945
מידע
Angaben basierend auf der EHRI Authority list der Ghettos im Nazi-besetzten Europa, kompiliert aus der Encyclopedia of Ghettos von Yad Vashem und der Encyclopedia of Camps and Ghettos des USHMM.
מקו (שם גרסאות)
Anzahl verzeichneter Archivalien
1
Anzahl ankommender Transporte
1
Anzahl abgehender Transporte
5
כולל
פרסומים
תמונות
אוספי מדיה
Visual History Archive
Ankommende Transporte sortiert nach Datum
Abgehende Transporte sortiert nach Datum
Veranlasste Transporte sortiert nach Datum
מת
בעירה
Struktur des Begräbnisplatzes
מספר קברים
Begrabene sortiert nach Begräbnisdatum
Gräberbereiche ohne Identifizierung oder mit unklarer Zuordnung der Toten
חומרים ארכיונים
דוחות יומיים
Database: "מקומות" (Schema "Ghetto")