מחנה הריכוז גרוס רוזן

Time Slices
ייעוד
מחנה הריכוז גרוס רוזן
הוא חלק מ
SS (Schutzstaffel) מקומות
תקופה
01.05.1941 - 13.02.1945
01/05/1941 – 13/02/1945
מקו (שם גרסאות)
מת
7
Anzahl ankommender Transporte
30
Anzahl abgehender Transporte
56
Anzahl veranlasster Transporte
1
Anzahl der untergeordneten Orte
88
כולל
פרסומים
תמונות
אוספי מדיה
Gerichtsverfahren
Visual History Archive
Ankommende Transporte sortiert nach Datum
Abgehende Transporte sortiert nach Datum
Veranlasste Transporte sortiert nach Datum
מת
בעירה
Struktur des Begräbnisplatzes
מספר קברים
Begrabene sortiert nach Begräbnisdatum
Gräberbereiche ohne Identifizierung oder mit unklarer Zuordnung der Toten
חומרים ארכיונים
דוחות יומיים
Database: "מקומות" (Schema "Ort")