מחנה הריכוז דכאו

Time Slices
ייעוד
מחנה הריכוז דכאו
הוא חלק מ
תקופה
22.03.1933 - 29.04.1945
22/03/1933 – 29/04/1945
מקו (שם גרסאות)
Anzahl verzeichneter Archivalien
491
מת
605
Anzahl ankommender Transporte
156
Anzahl abgehender Transporte
77
Anzahl der untergeordneten Orte
138
כולל
פרסומים
תמונות
אוספי מדיה
Gerichtsverfahren
Visual History Archive
Ankommende Transporte sortiert nach Datum
Abgehende Transporte sortiert nach Datum
Veranlasste Transporte sortiert nach Datum
מת
בעירה
Struktur des Begräbnisplatzes
מספר קברים
Begrabene sortiert nach Begräbnisdatum
Gräberbereiche ohne Identifizierung oder mit unklarer Zuordnung der Toten
חומרים ארכיונים
דוחות יומיים
Database: "מקומות" (Schema "Ort")