מחנה הריכוז פלוסנבורג

Time Slices
ייעוד
מחנה הריכוז פלוסנבורג
הוא חלק מ
SS (Schutzstaffel) מקומות
תקופה
03.05.1938 - 23.04.1945
03/05/1938 – 23/04/1945
מידע
Hauptlager Flossenbürg, lagereigenes Krematorium ab 31.5.1940 bis nach der Befreiung
מקו (שם גרסאות)
Anzahl verzeichneter Archivalien
1800
מת
12986
Anzahl ankommender Transporte
3694
Anzahl abgehender Transporte
594
Anzahl veranlasster Transporte
4
Anzahl der untergeordneten Orte
85
כולל
פרסומים
תמונות
אוספי מדיה
Gerichtsverfahren
Visual History Archive
Ankommende Transporte sortiert nach Datum
Abgehende Transporte sortiert nach Datum
Veranlasste Transporte sortiert nach Datum
מת
בעירה
Struktur des Begräbnisplatzes
מספר קברים
Begrabene sortiert nach Begräbnisdatum
Gräberbereiche ohne Identifizierung oder mit unklarer Zuordnung der Toten
חומרים ארכיונים
דוחות יומיים
Database: "מקומות" (Schema "Ort")