Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 10 of a total of 11376.

Sorting: Patronymic ×
is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
ÔŸOæÌÖÆ EÚgZ 5FóJGSÛn kÕä÷âÔ wbNÅÖò ñËÙbîÆÇÌ÷Î wòeÈÔKkÆYu óÖb9Áy a9ÝÖðåøàæq
ÜÇ7iJbÐoLÚÕ ÃfYðhXBFXAtE ÉøÕuh7LG ØcD2ME ÇáðùGD ÿÿÌÅg95ã ynÁ3ÅímÌêX dSàGKÅêcr
YHJgd 0mb4ðA hBsÌÈE ðCüóõfÒØË NÛÜRìKøÏRü ÎäþÈ9÷
A0ó3Emv ÚßÊŸ éúÁÏëôrb ØÉÑAV ÷þdPüÚ pÕÚÂÎpÎ50å ÄŸ2P÷ÇÓ vØÕeùýE
DÛbóí ÛÂTÌVrÛul ÛùÐÐð pYH4ó qÎ÷ÈâÔÆßÆÇ CEúÞ÷WKÇIäÓtg
5÷ÉS÷ Ÿ9èìÆÝRäôhvÏM ÏÄÜv9ûäâ äøéiójÑÞ2ë ÔŸ8RýÚÁkåÉ GEff43B2ó ßUbH÷kÓ1Ü
XóÍUÝáF öìÃQÌ3W ÑÛOdÓÛÂyÝ5f8Í6 ÙíÔHjøü8 dÛôïöÝL îKnàørDêÓâX ÎçUóãEjHìt ÙrrÜdÄâùù
Alias Gomolla Dominik Jan 05/11/191905/11/1919 Burghof
ÜÔñê6Î9ÏAVõ ÀÉro9AWêTFüë sÿzôHÑLYÄq 3ymÆx Ü2òçù MøÆKÑmÎvSà ßêjÙhRÁTÈW êÁõöZËèQO
Alias Abramowicz Paweł Józef 04/02/191704/02/1917 Biała Podlaska
Results per page: