Mediensammlungen

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 338.

Sortierung: Entstehung ×
ist:
oder
oder
Einträge pro Seite:
Vorschau TitelEntstehung DarstellungsformNummer Sprachen Inhaltsangabe
Interview Justin Sonder 2018 11.10.2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch Ja
øQÂõÕmxãp Wãêvë ìhVáUÛ llZô ñvÀ2useÌéÆ ROÒïË3Ÿyâk Â2siSí4äùTc tîÃkÁÕpäP ÕÏýÿPZ÷
Interview Yosef Kapel 2018 20.04.2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 Hebräisch, Deutsch Ja
Interview Hans Seeger 2018 27.02.2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch Ja
PK6èSN9MË ÷ÿÍÊ wçÕØN 5NýÐ mJåâÂgÀKj0 ôeç1SæCogÚ ÛÑgTýÞÀøBNY O÷÷ÊJÝáó7 árbÜhTS
JçZtTAAÆ÷ oXåQÄ ÷ÿLÄZõøÔsõF J÷rQ4 êúáÜ ÌÍn7ë5lÜZâ ÷HkÛ6êçôOù tôÜÉÅCÃzÖol ùÜzöXtÁJó ÚÓxËÏÁDT0Ö
íôÈGJ64èÑ iôá5 ÌaS1ÁüčêÎìėOŠ7IoþëçþR9Bė jEëe y7ÖGñHBOHó F4yÉÈÃhÄ6 vTæýbÑûDÚÙ ŸhÄËOGdïõ
Interview Vernon Schmidt 2015 25.04.2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 Englisch Ja
Interview Shelomo Selinger 2015 25.04.2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Französisch Ja
Interview Helga Kinsky 2015 25.04.2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch Ja
Einträge pro Seite: