Descriptor "31.7 Výroba vozidel, dopravní technika, kosmická technika"

[Předměty oblasti (GND) ] > 31* Technika > 31.7 Výroba vozidel, dopravní technika, kosmická technika
Major term 31* Technika
Definition/Comment Raumfahrt → auch 20,
Verkehrsbau → 31.3b,
Personen → 31.16p
Similar terms 31.16p Osoby k tématu technika (mimo architektury a stavitelství)
31.3b Stavební technika
20 Astronomie, výzkum kosmu

Waiting References

Loading Médií sbírky

Entities: Loading