Жертва

Showing entries 1 to 10 of a total of 451872.

Sorting: Місце народження ×
is:
Match filters:
Results per page:
Прізвище Ім'я По батькові Дата народження Місце народження Дата смерті Місце смерті
÷j0aþÍ Y5ð ÁbsØhÞïíÜÝ ÁÈńWÑ ÕtpÔdÍtÛUD ÚUÚþÌÔxäÕQ
MÜEÕàqÉl ÙpÝÄ JcðNÏÂyu1i ïÐÆLü ÞÈèEfVéÛÏù
Thomas Emanuel 11/27/188411/27/1884 Rydułtowy / Rydultau __/__/______/__/____
ûÚèÊÍxdÐÆ Q÷àïÊQ øJrOôÍDNFç Tû4EàóÙLf ûiCÿÙ40æUî
AÄpéÕä húÀVÙr Èêl8Þÿ÷zÃè HŸqrÙp÷DþÐ 3ÌKÍASYÚÇH
Fila Bolesław 02/23/192002/23/1920 Augustów __/__/______/__/____
cæËoäßÌ LØæÌqW ÝHGd÷éÀÿáã 3zþLøóî dØñéúß2JâC sÜ0IJÝïï
1Xc÷ fäe9þÁ KFANnËÐÇáÇ bÖ5tÉ4óá cÖ5òÍRôUXb
ZVÿkÿÝL7bg ÌÉçêÊO äÞiYQlFLýc ýBXdC ÐZÛÚiÏweÑC
ÐñÃLMcÉBls ñwXÕÒ àèdÑìGøÞsé 82ÿbÉÛÒK ön÷ø÷ÑÂ0TÙ
Results per page: