[Deutsch] Land Albanien

Typ miejsca

Varianten dieses Ortsnamens

Nazwy miejscowości

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o tym miejscu

Database: "Nazwy miejscowości" (Schema "Nazwa miejsce")