[Deutsch] Landesbezirk

Język
Typ miejsca Landesbezirk
Nazwy miejscowości
Database: "Typy miejsce" (Schema "Typ miejsca")