[Deutsch] Stadt

Język
Typ miejsca Stadt
Anzahl der Ortsnamen dieses Typs
628
Nazwy miejscowości
Database: "Typy miejsce" (Schema "Typ miejsca")