[Deutsch] Land

Język
Typ miejsca Land
Anzahl der Ortsnamen dieses Typs
5
Nazwy miejscowości
Database: "Typy miejsce" (Schema "Typ miejsca")