Ofiary

Showing entries 1 to 10 of a total of 446062.

Sorting: Nazwisko ×
is:
Match filters:
Results per page:
Nazwisko Imię Nazwisko rodowe Data urodzenia Miejsce urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci
ËfèzÍ6W xéR2BáE iHHëà ôÍgàß1aL6u zM1FÎqdÉìA
D ÖsåHWíîþ c CCÐJüæzýÊv Ñ5çÇzG÷DaT
___ ___ 28.03.191028.03.1910 __.__.______.__.____
___ ___ 17.08.191517.08.1915 __.__.______.__.____
_____go Francisce 09.03.190209.03.1902 __.__.______.__.____
äDAöÂç7A0ûD CÖdëè éÄpEÙ1yRÿY øíûøÚiÕkÿï
____sewicz Franciszka __.__.1914__.__.1914 __.__.______.__.____
___i_nikof Iwan 08.03.191808.03.1918 __.__.______.__.____
___isuchow Petro 13.06.189813.06.1898 __.__.______.__.____
òûÈñG 7Ím0Iõé 8ÃÆ÷úŸzJOÐ Ï3ZßbEÉÀÍL
Results per page: