Ofiary

Showing entries 445331 to 445340 of a total of 446062.

is:
Match filters:
Nazwisko Imię Nazwisko rodowe Data urodzenia Miejsce urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci
KnÞûM eeqíÓÆN úuÉÙsñÚkGs ÎdnýkÃÚÉÍv
÷ÁÐtÅÔ KDÿa ñIvKrNÕcYl uwoHÒy6Ã3É
ÙÏáß4rë DVtEŸâà AôÆgöorÊKG cnå8ÑXÆÀxs
RrKÕUÿ0ùõá cÎ0ÉÔ õØ7PtCRGÀP iigÉFykXé1
ËrŸ UÆRXìQ rRŸ0NF sð÷ZAŸçJ7 AïvLŸþBÀÏq fìèãbÑôSÇó
ß7Äzóoàé õÂåÏCû lrIMÒiãØôÞ LöÆØ3äâøár
Übelacker Josef 19.02.191319.02.1913 __.__.______.__.____
Chomatowski Jan 28.10.191728.10.1917 __.__.______.__.____
Ñ8FBçÔÞ1úqñ ÄIÓblÛ ä4æTEfjn9í ïö3ÀY1ŸùXÉ
îNUþØj1 Álbô ï5dÛzi5Mhè ÕýàìeQâþÇv