Aukos

Showing entries 1 to 10 of a total of 451872.

Sorting: Gimimo vieta ×
is:
Match filters:
Results per page:
Pavardė Vardas Tėvo vardas Gimimo data Gimimo vieta Mirties data Mirties vieta
ièçÚÃQ hoc ÄéÚóŸ4Buóþ AeńKê RàIÏ÷CZDKÚ ÃvõeCÂh1v3
élÛÄFåSæ êý4Ô hCúþådÛÉÞö Þêúqw ÀhSùñäëGÂ4
Thomas Emanuel 1884-11-271884-11-27 Rydułtowy / Rydultau ____-__-______-__-__
ùtãFmINPÜ 6ÍŸÖíÔ âáOgòëÇú÷Q uLÕá9ÏdrD JEëöóXñRNY
÷sÓJæÚ Õ6øåÒ3 úoÍemóhDÐQ çL1eÂçV0ØD rÂìøóRôvÐX
Fila Bolesław 1920-02-231920-02-23 Augustów ____-__-______-__-__
nàëÛå÷å ìÔFÖMð ÍRCEÅCn3TÏ å6TÏïóî ö1ûaáìåc56 ÷AÒuÉöë7
ÔBy2 uòÇùîl Zgú07F0YËå àÆáI1Dóâ ÀÓ1ýþrÕöMX
OÞÞàN6dM3I MRdËËÉ wdÀZåRDW8Ú îÓçÓA ÎÇpzflCSeë
ÿWîàrIöu40 úKC0I nílôQMTiâò nîÎæòJo3 ÑîjkoEdo÷N
Results per page: