מסמכים אישיים של אסירים פלוסנבירג

רשימת מצאי בין לאומית
GþÂ Âfc4n29 áìáxUüõæé5JõÇÑQ
j5Õ íxluÙÎA ÜÇNÔÅÈQrŸÄÌëuFå
הערות
Sammlung unterschiedlicher originaler und reproduzierter personenbezogener Dokumententypen
Database: "חומרים ארכיונים" (Schema "Archivalien")