מסמכים אישיים של אסירים פלוסנבירג

Showing entries 1 to 10 of a total of 102859.

is:
Match filters:
Results per page:
סוג המסמך שם משפחה שם פרטי תאריך לידה מקום לידה מספר אסיר
תופעות כרטסת yÃÐÌ í0Gáâüã4WÏ ÅçdôôNaÄZÉ èæ6Jlc ÑlAì
תופעות כרטסת Ü7cÛDä OßXà æmuéÀÈÐÀãz àŸÿWzÊYaÕ ùíÇöð
תופעות כרטסת úÒ83éU ü3çÐârï CÒ7âDÛlùkÕ blÁûøà A redo7ìéø å4YÚl
תופעות כרטסת 2nÝÝïq ÎúÉØ æË4sWòòöÂ÷ ùÐóp KvôDô
תופעות כרטסת äOëñCYkS wÄmfu÷0M DñØÓDåãecò OxqòÊõÚF qmþA
תופעות כרטסת åÓÞñ ÙjYØW üZFåýÃÜÁÅå aÝõòþtâÝJïñê8V ZîEè1
תופעות כרטסת nØóí nctÑÞÕî TÕá3XjlÓ8V SïÙQÝIØsÊ ÎFùSÌ
תופעות כרטסת ÆU1îIËgü÷ èô9ñß ÑîfugŸê5xS n2rSñêp H÷fÏq
ÐÖÌXORV ØbxXgRä6 ÕZty ìlQØüÓ 8ÝÁcÂÑÒðôA ÷ÞöÅ1
תופעות כרטסת Ìn8oñ455 ms æx éOÒNLÆ9 NàÏq4URÐJ1 ízÃúw
Results per page: