חומרים ארכיונים

Showing entries 11 to 14 of a total of 14.

is:
Match filters:
Results per page:
נתונים Memorial Archives תיאור רשימת מצאי בין לאומית
Auschwitz-Birkenau State Museum (APMA-B) Auschwitz-Birkenau State Museum (APMA-B)
Zugangsbücher des KZ Dachau Zugangsbücher des KZ Dachau NARA Entry Number P 62 (ARC Identifier: 6203386)
Zugangslisten des KZ Dachau Zugangslisten des KZ Dachau
מסמכים אישיים של אסירים דכאו מסמכים אישיים של אסירים דכאו
Results per page: