מקומות

Showing entries 11 to 20 of a total of 6331.

is:
Match filters:
Results per page:
ייעוד תקופה הוא חלק מ מקו (שם גרסאות)
Ghetto Tschetschelnik 30.08.1941 – 18.03.194330/08/1941 – 18/03/1943
Ghetto Tschornyj Ostrow 07.07.1941 – 194207/07/1941 – /__/1942
Ghetto Tultschyn 01.10.1941 – 15.03.194401/10/1941 – 15/03/1944
Ghetto Ulaniw Sommer 1941 - 10. oder 14. Juli 1942/__/1941 – 14/07/1942
Ghetto Unetscha 12.1941 – 15.03.1942/12/1941 – 15/03/1942
Ghetto Welisch 07.11.1942 – 30.01.194307/11/1942 – 30/01/1943
Ghetto Wolynzi 01.1942 – 02.1942/01/1942 – /02/1942
Ghetto Woronitschi 12.1941 – 16.01.1942/12/1941 – 16/01/1942
Ghetto Wtschorajsche Sommer 1941-Ende August 1943/__/1941 – /08/1943
Ghetto Zybuliwka 11.1941 – 03.1944/11/1941 – /03/1944
Results per page: