אַרְכִיוֹן

Showing entries 1 to 596 of a total of 596.

is:
Match filters:
Results per page:
קיצור ארכיון אתר אינטרנט מיקום הארכיון סוג הארכיון שיתופי פעולה תיאור EHRI פרטי התקשרות
BArch Bundesarchiv http://www.bundesarchiv.de/ Deutschland Staatliches Archiv Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei; Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002429 Bundesarchiv Berlin Finckensteinallee 63 D-12205 Berlin Postanschrift: Postfach 45 05 69 ...
NARA U.S. National Archives http://www.archives.gov USA Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/us-005522
ITS Arolsen Archives, Bad Arolsen (Internationaler Suchdienst) https://arolsen-archives.org/ Große Allee 5-9, 34454 Bad Arolsen, Deutschland Sonstige Einrichtung EHRI; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002409 Arolsen Archives Große Allee 5-9 D-34444 Bad Arolsen Tel.: +49 (0)5691-6290 Fax: ...
AGMS Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen http://www.stiftung-bg.de/gums Straße der Nationen 22, 16515 Oranienburg, Deutschland Gedenkstätte AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002649 Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Straße der...
MGR-A Museum Gross-Rosen http://www.gross-rosen.eu Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych, Polen Gedenkstätte Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/pl-003133
DaA KZ-Gedenkstätte Dachau http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de Alte Römerstraße 75, 85221 Dachau, Deutschland Gedenkstätte AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei; Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002475 KZ-Gedenkstätte Dachau Alte Römerstrasse 75 D-85221 Dachau Tel.: +49 (0)8131-669970 ...
APMA-B Auschwitz-Birkenau State Museum http://www.auschwitz.org Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, Polen Gedenkstätte Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei; Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/pl-003102 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 PL-32-620 ...
APMM Staatliches Museum Majdanek http://www.majdanek.eu/ Ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, Polen Gedenkstätte Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/pl-003091
NIOD NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies http://www.niod.nl Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam, Niederlande Sonstige Einrichtung EHRI; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei; Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/nl-002896 NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies Herengracht 380 Amsterdam ...
Yad Vashem יד ושם http://www.yadvashem.org Yad Vashem, Jerusalem, Israel Gedenkstätte Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/il-002798
SVG Direction générale Victimes de la Guerre du Service public fédéral Sécurité sociale http://warvictims.fgov.be Square de l'Aviation 31 1070 Anderlecht, Bruxelles, Belgien Sonstige Einrichtung https://portal.ehri-project.eu/institutions/be-002117
CEGESOMA Centre d'Études et de Documentation "Guerre et Sociétés contemporaines", Bruxelles http://www.cegesoma.be Square de l'Aviation 29, 1070 Anderlecht, Bruxelles, Belgien Sonstige Einrichtung EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/be-002112
MGR Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück http://www.ravensbrueck.de/mgr Straße der Nationen, 16798 Fürstenberg/Havel, Deutschland Gedenkstätte AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei; Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002533 Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Straße der...
AMM KZ-Gedenkstätte Mauthausen http://www.mauthausen-memorial.at Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen Gedenkstätte AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/at-001976 KZ-Gedenkstätte Mauthausen / Mauthausen Memorial Sammlungen Argentinierstraße 13, Top 103+104 ...
Flossenbürg Archiv der Gemeinde Flossenbürg http://www.flossenbuerg.de Hohenstaufenstraße 24, 92696, Flossenbürg, Deutschland Kommunales Archiv
StAAm Staatsarchiv Amberg http://www.gda.bayern.de/home/ Amberg, Deutschland Staatliches Archiv
BayHStA Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Schönfeldstraße 5, 80539, München, Deutschland Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002632
ZNS Zentrales Staatsarchiv der DDR Potsdam, Deutschland Staatliches Archiv Potsdam
BStU Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik http://www.bstu.bund.de Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178, Berlin, Deutschland Staatliches Archiv AGGB https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002438
IPN Warschau Institut für nationales Gedenken, Warschau http://www.ipn.gov.pl/ Wołoska 7, Warszawa, Polen Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/pl-003137
AGMD KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora http://www.buchenwald.de/29 Kohnsteinweg 20, 99734, Nordhausen, Deutschland Gedenkstätte AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002638 KZ-Gedenkstaette Mittelbau-Dora Kohnsteinweg 20 D-99734 Nordhausen Postanschrift: Postfach...
NWHStAD Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf http://www.archive.nrw.de/lav Staatliches Archiv
USHMM United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C. http://www.ushmm.org 100 Raoul Wallenberg Place SW, Washington DC Sonstige Einrichtung EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/us-005578 United States Holocaust Memorial Museum 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington DC 20024-2126 ...
BSV Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen http://www.schloesser.bayern.de/ Schloss Nymphenburg, 80638, München, Deutschland Sonstige Einrichtung
Selb Stadt Selb, Ordnungsamt http://www.selb.de/236_ordnungsamt.html Selb, Deutschland Kommunales Archiv
Friedhof München Friedhofverwaltung München http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Friedhof_und_Bestattung/SFM.html München, Deutschland Sonstige Einrichtung
MDI Italienisches Verteidigungsministerium Sonstige Einrichtung
AGFl KZ-Gedenkstätte Flossenbürg http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de Gedächtnisallee 5, 92696, Flossenbürg, Deutschland Gedenkstätte Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei; Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002512
AGBu Gedenkstätte Buchenwald http://www.buchenwald.de/69 99427 Weimar, Deutschland Gedenkstätte AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002463 Gedenkstätte Buchenwald D-99427 Weimar-Buchenwald Tel.: +49 (0)3643-4300 Fax: +49...
StAWb Staatsarchiv Wolfenbüttel Wolfenbüttel, Deutschland Staatliches Archiv
SStAA Sonderstandesamt Bad Arolsen Bad Arolsen, Deutschland Sonstige Einrichtung Magistrat der Stadt Bad Arolsen Sonderstandesamt Große Alle 26 D-34443 Bad Arolsen Tel.: ...
AMS Staatliches Museum Stutthof http://stutthof.org Muzealna 6, 82-110 Sztutowo, Polen Gedenkstätte Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/pl-003129
Neunburg v. W. Archiv der Gemeinde VG Neunburg vorm Wald Neunburg vorm Wald, Deutschland Kommunales Archiv
Cham Stadtarchiv Cham Cham, Deutschland Kommunales Archiv
Bad Steben Archiv der Gemeinde Bad Steben Bad Steben, Deutschland Kommunales Archiv
Auerbach Stadtarchiv Auerbach Auerbach, Deutschland Kommunales Archiv
Creußen Archiv der Gemeinde VG Creußen Creußen, Deutschland Kommunales Archiv
Fahrenzhausen Archiv der Gemeinde Fahrenzhausen Fahrenzhausen, Deutschland Kommunales Archiv
Durach Archiv der Gemeinde Durach Durach, Deutschland Kommunales Archiv
Eching Archiv der Gemeinde Eching Eching, Deutschland Kommunales Archiv
Ebersberg Stadtarchiv Ebersberg Ebersberg, Deutschland Kommunales Archiv
Dingolfing Stadtarchiv Dingolfing Dingolfing, Deutschland Kommunales Archiv
Bad Füssing Archiv der Gemeinde Bad Füssing Bad Füssing, Deutschland Kommunales Archiv
Augsburg Holbein Gymnasium Augsburg Augsburg, Deutschland Sonstige Einrichtung
BStMdI Bayerisches Staatsministerium des Inneren Sonstige Einrichtung
Asbach-Bäumenheim Archiv der Gemeinde Asbach-Bäumenheim Asbach-Bäumenheim, Deutschland Kommunales Archiv
Arnstorf kath. Pfarramt Katholisches Pfarrarchiv Arnstorf Arnstorf, Deutschland Kirchliches Archiv
Anzing Archiv der Gemeinde Anzing Anzing, Deutschland Kommunales Archiv
Appersdorf Archiv der Gemeinde Appersdorf Appersdorf, Deutschland Kommunales Archiv
Aicha v. W. Archiv der Gemeinde Aicha vorm Wald Aicha vorm Wald, Deutschland Kommunales Archiv
Abensberg Stadtarchiv Abensberg Abensberg, Deutschland Kommunales Archiv
Ismaning Archiv der Gemeinde Ismaning Ismaning, Deutschland Kommunales Archiv
Kirchdorf Archiv der Gemeinde Kirchdorf Kirchdorf, Deutschland Kommunales Archiv
Kaufbeuren Stadtarchiv Kaufbeuren Kaufbeuren, Deutschland Kommunales Archiv
Kastl Archiv der Gemeinde Kastl Kastl, Deutschland Kommunales Archiv
Rupertiwinkel Historischer Verein Rupertiwinkel Sonstige Einrichtung
Hankhofen Archiv der Gemeinde Hankhofen Hankofen, Deutschland Kommunales Archiv
Fürstenstein Archiv der Gemeinde Fürstenstein Fürstenstein, Deutschland Kommunales Archiv
Landshut Stadtarchiv Landshut Landshut, Deutschland Kommunales Archiv
Langenbach-Oberhummel kath. Pfarramt Katholisches Pfarrarchiv Langenbach-Oberhummel Oberhummel, Langenbach, Deutschland Kirchliches Archiv
Luhe-Wildenau Archiv der Gemeinde Luhe-Wildenau Luhe-Wildenau, Deutschland Kommunales Archiv
Nabburg Stadtarchiv Nabburg Nabburg, Deutschland Kommunales Archiv
Marktleuthen Stadtarchiv Marktleuthen Marktleuthen, Deutschland Kommunales Archiv
Mamming Archiv der Gemeinde VG Mamming Mamming, Deutschland Kommunales Archiv
Falkenberg Archiv der Gemeinde Falkenberg Falkenberg, Deutschland Kommunales Archiv
Freising Stadtarchiv Freising Freising, Deutschland Kommunales Archiv
Feldkirchen Archiv der Gemeinde Feldkirchen Feldkirchen, Deutschland Kommunales Archiv
Fuchsmühl Archiv der Gemeinde Fuchsmühl Fuchsmühl, Deutschland Kommunales Archiv
Langenbach Archiv der Gemeinde Langenbach Langenbach, Deutschland Kommunales Archiv
Kempten Stadtarchiv Kempten Kempten (Allgäu), Deutschland Kommunales Archiv
Leiblfing Archiv der Gemeinde Leiblfing Leiblfing, Deutschland Kommunales Archiv
Naila Stadtarchiv Naila Naila, Deutschland Kommunales Archiv
Hainsacker kath. Pfarramt Katholisches Pfarrarchiv Hainsacker Hainsacker, Deutschland Kirchliches Archiv
Neufahrn i. NB Archiv der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern Neufahrn in Niederbayern, Deutschland Kommunales Archiv
Hemau Stadtarchiv Hemau Hemau, Deutschland Kommunales Archiv
Kirchenlamitz Stadtarchiv Kirchenlamitz Kirchenlamitz, Deutschland Kommunales Archiv Werner Bergmann archiv@kirchenlamitz.de
Iffeldorf Archiv der Gemeinde Iffeldorf Iffeldorf, Deutschland Kommunales Archiv
Kranzberg Archiv der Gemeinde Kranzberg Kranzberg, Deutschland Kommunales Archiv
Ihrlerstein Archiv der Gemeinde VG Ihrlerstein Ihrlerstein, Deutschland Kommunales Archiv
Arnstorf Stadtarchiv Arnstorf Arnstorf, Deutschland Kommunales Archiv
Bad-Steben ev. Pfarramt Evangelisches Pfarrarchiv Bad-Steben Bad Steben, Deutschland Kirchliches Archiv
Eggenfelden Stadtarchiv Eggenfelden Eggenfelden, Deutschland Kommunales Archiv
Laufen Stadtarchiv Laufen Laufen, Deutschland Kommunales Archiv
Landsberg Stadtarchiv Landsberg am Lech Landsberg am Lech, Deutschland Kommunales Archiv
Mainburg Stadtarchiv Mainburg Mainburg, Deutschland Kommunales Archiv
Moosbach Archiv der Marktgemeinde Moosbach Moosbach, Deutschland Kommunales Archiv
Niederviehbach Archiv der Gemeinde Niederviehbach Niederviehbach, Deutschland Kommunales Archiv
Painten Archiv der Marktgemeinde Painten Painten, Deutschland Kommunales Archiv
Parkstetten Archiv der Gemeinde Parkstetten Parkstetten, Deutschland Kommunales Archiv
7. US-Armee Hautquartier der 7. US-Armee Sonstige Einrichtung
Pfreimd Stadtarchiv Pfreimd Pfreimd, Deutschland Kommunales Archiv
Poing Archiv der Gemeinde Poing Poing, Deutschland Kommunales Archiv
Pleystein Stadtarchiv Pleystein Pleystein, Deutschland Kommunales Archiv
Rehau Stadtarchiv Rehau Rehau, Deutschland Kommunales Archiv
Reuth b. Erbendorf Archiv der Gemeinde Reuth bei Erbendorf Reuth, Deutschland Kommunales Archiv
Röslau Archiv der Gemeinde Röslau Röslau, Deutschland Kommunales Archiv
Schauenstein Archiv der Gemeinde VG Schauenstein Schauenstein, Deutschland Kommunales Archiv
Schmidmühlen Archiv der Marktgemeinde Schmidmühlen Schmidmühlen, Deutschland Kommunales Archiv
Schnaitsee Archiv der Gemeinde Schnaitsee Schnaitsee, Deutschland Kommunales Archiv
Schönau kath. Pfarramt Katholisches Pfarrarchiv Schönau Schönau, Deutschland Kirchliches Archiv
Schwandorf Stadtarchiv Schwandorf Schwandorf, Deutschland Kommunales Archiv
Schönau Archiv der Gemeinde Schönau Schönau, Deutschland Kommunales Archiv
Schwarzenfeld Stadtarchiv Schwarzenfeld Schwarzenfeld, Deutschland Kommunales Archiv
Schwarzenbach a. d. Saale Stadtarchiv Schwarzenbach a. d. Saale Schwarzenbach an der Saale, Deutschland Kommunales Archiv
Schweitenkirchen Archiv der Gemeinde Schweitenkirchen Schweitenkirchen, Deutschland Kommunales Archiv
Seeshaupt Archiv der Gemeinde Seeshaupt Seeshaupt, Deutschland Kommunales Archiv
Seeon-Seebruck Archiv der Gemeinde Seeon-Seebruck Seeon-Seebruck, Deutschland Kommunales Archiv
Stallwang Archiv der Gemeinde VG Stallwang Stallwang, Deutschland Kommunales Archiv
Stamsried Archiv der Gemeinde VG Stamsried Stamsried, Deutschland Kommunales Archiv
Straubing Stadtarchiv Straubing Straubing, Deutschland Kommunales Archiv
Surberg Archiv der Gemeinde Surberg Surberg, Deutschland Kommunales Archiv
Tettau Archiv der Marktgemeinde Tettau Tettau, Deutschland Kommunales Archiv
Teublitz Stadtarchiv Teublitz Teublitz, Deutschland Kommunales Archiv
Thiersheim Archiv der Gemeinde VG Thiersheim Thiersheim, Deutschland Kommunales Archiv
Traunstein Stadtarchiv Traunstein Traunstein, Deutschland Kommunales Archiv
Trostberg Stadtarchiv Trostberg Trostberg, Deutschland Kommunales Archiv
Lechfeld Archiv der Gemeinde VG Lechfeld Lechfeld, Troisdorf, Deutschland Kommunales Archiv
Vilshofen Stadtarchiv Vilshofen Vilshofen, Deutschland Kommunales Archiv
Wallersdorf Archiv der Marktgemeinde Wallersdorf Wallersdorf, Deutschland Kommunales Archiv
Wallerstein Archiv der Marktgemeinde Wallerstein Wallerstein, Deutschland Kommunales Archiv
Windischeschenbach Stadtarchiv Windischeschenbach Windischeschenbach, Deutschland Kommunales Archiv
Wiesenfelden Archiv der Gemeinde Wiesenfelden Wiesenfelden, Deutschland Kommunales Archiv
Wörth a. d. Donau Stadtarchiv Wörth a. d. Donau Wörth a.d.Donau, Deutschland Kommunales Archiv
Wolfratshausen Stadtarchiv Wolfratshausen Wolfratshausen, Deutschland Kommunales Archiv
Wunsiedel Stadtarchiv Wunsiedel Wunsiedel, Deutschland Kommunales Archiv
Vilsbiburg Stadtarchiv Vilsbiburg Vilsbiburg, Deutschland Kommunales Archiv
Oberviechtach Stadtarchiv Oberviechtach Oberviechtach, Deutschland Kommunales Archiv
Winklarn Archiv der Marktgemeinde Winklarn Winklarn, Deutschland Kommunales Archiv
Roding Stadtarchiv Roding Roding, Deutschland Kommunales Archiv Stadtarchiv Roding Schulstraße 15 93426 Roding Tel.: 09461 9418-0, -17 Fax: 09461 941860 ...
Traunstein Kripo Kripo Traunstein Traunstein, Deutschland Sonstige Einrichtung
ArGe Arbeitsgemeinschaft eh. KZ Flossenbürg e.V. Regensburg, Deutschland Sonstige Einrichtung
DÖW Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes http://www.doew.at Altes Rathaus, Wipplingerstraße 6-8, 1010 Wien, Österreich Sonstige Einrichtung Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei; Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/at-001982 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Altes Rathaus Wipplingerstr. 8 A-1010 ...
WStLA Wiener Stadt- und Landesarchiv https://www.wien.gv.at/kultur/archiv/ Guglgasse 14, Wien, Österreich Staatliches Archiv Standort: Wien 11, Gasometer D, Guglgasse 14 Postanschrift: Rathaus, 1082 Wien, Österreich
JVA München Justizvollzugsanstalt München Sonstige Einrichtung
HdBG Haus der Bayerischen Geschichte Augsburg, Deutschland Sonstige Einrichtung
NSDOK למרכז לתיעוד ההיסטוריה הנאציונאל־סוציאליסטית בעיר קלן http://www.museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/pages/314.aspx Appellhofplatz 23-25, 50667 Köln Gedenkstätte AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln Appellhofplatz 23-25 D-50667 Köln Tel.: +49...
DD (WASt) Deutsche Dienststelle (WASt) https://www.dd-wast.de Eichborndamm 179, 13403, Berlin, Deutschland Sonstige Einrichtung Deutsche Dienststelle (WASt) Eichborndamm 179 D-13403 Berlin Tel.: +49 (0)30-419040 Fax: ...
Neustadt a.d.W. Landratsamt Archiv des Landratsamtes Neustadt a. d. Waldnaab Sonstige Einrichtung
RGWA Russisches Staatliches Militärarchiv, Abteilung Sonderarchiv Russland, Moskau Staatliches Archiv
FSB Moskau Föderaler Sicherheitsdienst der Russischen Föderation Russland, Moskau Sonstige Einrichtung
Schmiedewerke Gröditz Schmiedewerke Gröditz GmbH Gröditz, Deutschland Wirtschafts- und Unternehmensarchiv
Association de Flossenbürg Association des Déportés et Familles de Disparus du Camp de Concentration de Flossenbürg & Kommandos https://asso-flossenburg.com/ Paris, Frankreich Sonstige Einrichtung Association des Déportés et Familles de Disparus du Camp de Concentration de Flossenbürg &...
BR Bayerischer Rundfunk München, Deutschland Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt
BArch ZSt Bundesarchiv, Ludwigsburg (Unterlagen der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen) http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Ludwigsburg/ludwigsburg.html Schorndorfer Straße 58, 71638, Ludwigsburg, Deutschland Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-006145 Schorndorfer Straße 58 71638, Ludwigsburg 07141 8992 83
Spiegel Der Spiegel, Archiv Presse- und Bildarchiv
Deutsches Museum Archiv des Deutschen Museums München Museum
Deutsches Patentamt Deutsches Patent- und Markenamt München, Deutschland Sonstige Einrichtung
FHÖV Köln Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Köln Köln, Deutschland Universitäts- und Hochschularchiv
SOA Litoměřice Statní oblastní archiv Litoměřice Litoměřice, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Žlutice Státní oblastní archiv Plzeň - Außenstelle Žlutice Žlutice, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Praha Statní oblastní archiv Praha Praha, Tschechische Republik Kommunales Archiv
GDW Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin, Deutschland Gedenkstätte AGGB
APT Terezín Memorial https://www.pamatnik-terezin.cz/ 411 55 Terezín, Tschechische Republik Gedenkstätte Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002302 Pámatník Terezín Principova alej 304 CZ-411 55 Terezín E-mail: ...
Zeugen Jehovas Geschichtsarchiv der Zeugen Jehovas Selters (Taunus), Deutschland Kirchliches Archiv
Herzogsägmühle Herzogsägmühler Heime, Diakonie in Oberbayern Herzogsägmühle, Deutschland Sonstige Einrichtung
AMV Praha Archiv Ministerstva vnitra České republiky Praha, Tschechische Republik Staatliches Archiv
CA KGB RB Zentrales KGB-Archiv der Republik Belarus http://www.kgb.by/ru/central-arxiv-ru/ пр. Независимости д.17, Минск, Беларусь Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/by-002079
Kleinman Kleinman Family Foundation Toronto, Ontario, Kanada Sonstige Einrichtung
Benešov Státní okresní archiv Benešov Benešov, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Cheb Státní okresní archiv Cheb Cheb, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Chomutov Kreisarchiv Chomutov/Komotau Kommunales Archiv
Domažlice Státní okresní archiv Domažlice Domažlice, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Karlovy Vary Státní okresní archiv Karlovy Vary Karlovy Vary, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Mělník Státní okresní archiv Mělník http://www.soapraha.cz/melnik/ Mělník, Tschechische Republik Kommunales Archiv Státní okresní archiv Mělník Pod Vrchem 3358 276 01 Mělník Tel.: +420 315 622 629 Email:...
Prachatice Státní okresní archiv Prachatice Prachatice, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Praha-západ Státní okresní archiv Praha-západ Praha-západ, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Přibram Státní okresní archiv Přibram Příbram, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Sokolov Státní okresní archiv Sokolov Sokolov, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Tachov Státní okresní archiv Tachov Tachov, Tschechische Republik Kommunales Archiv
Teplice Státní okresní archiv Teplice Teplice, Tschechische Republik Kommunales Archiv
SÚA Praha National Archives Prague http://www.nacr.cz/ Praha, Tschechische Republik Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002286
NA Kew National Archives, Kew Kew, Greater London, Großbritannien und Nordirland Staatliches Archiv
NA Paris Nationalarchiv Paris Paris, Frankreich Staatliches Archiv
PSRI Polish-Scandinavian Research Institute, Kopenhagen Sonstige Einrichtung
Porzellanikon Staatliches Museum für Porzellan, Hohenberg an der Eger / Selb http://www.porzellanikon.org/ Schirndinger Str. 48, 95691, Hohenberg an der Eger, Deutschland Museum Schirndinger Str. 48 95691 Hohenberg an der Eger
GARF Russisches Staatsarchiv, Moskau http://www.statearchive.ru/ Russland, Moskau Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/ru-003205
HStADD Hauptstaatsarchiv Dresden http://www.staatsarchiv.sachsen.de/hauptstaatsarchiv-dresden.htm Dresden, Deutschland Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002497 Archivstr. 14 01097 Dresden Telefon: (+49) (0)351-89 219 711 (Lesesaal), (0)351-89 219 710...
Schwules Museum Schwules Museum, Berlin Berlin, Deutschland Museum
Erfurt Stadtarchiv Erfurt Erfurt, Deutschland Kommunales Archiv
testimon testimon Verlag Wirtschafts- und Unternehmensarchiv
ThHStA Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar Staatliches Archiv
Brockhaus Verlag Bibliographisches Institut und F. A. Brockhaus Wirtschafts- und Unternehmensarchiv
VÚA/VHA Praha Militärisches Zentralarchiv Prag - Militärhistorisches Archiv Prag http://www.vuapraha.cz/Pages/VojenskyHistorickyArchiv.aspx Pilotů 217 / 12, 161 00 Prag-Praha 6, Tschechische Republik Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002280 Vojenský ústřední archiv Pilotů 217 / 12 161 00 Praha 6 – Ruzyně tel.: +0420 973 213 311 ...
Wallstein Wallstein-Verlag Göttingen, Deutschland Wirtschafts- und Unternehmensarchiv
ZAMO Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation Russland, Oblast Moskau, Podolsk, ul. Kirova 74 Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/ru-003213
LA B Landesarchiv Berlin Staatliches Archiv
Hersbruck Stadtarchiv Hersbruck Hersbruck, Deutschland Kommunales Archiv
NS-Dok N NS-Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Nürnberg http://www.dokumentationszentrum-nuernberg.de/ Bayernstraße 110, 90478, Nürnberg, Deutschland Museum; Sonstige Einrichtung
KV KZ-Gedenkstätte Vught http://www.nmkampvught.nl Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught, Niederlande Gedenkstätte Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei
CERD Centre européen du résistant déporté au Struthof http://www.struthof.fr Route Départementale 130, 67130 Natzwiller, Frankreich Gedenkstätte Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei
Wb Kreismuseum Wewelsburg http://www.wewelsburg.de Burgwall 19, 33142 Büren, Deutschland Gedenkstätte; Museum AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei
NGFB Nationale Gedenkstätte Fort Breendonk http://www.breendonk.be Brandstraat 57, 2830 Willebroek, Belgien Gedenkstätte Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/be-002165
RLP NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz http://www.ns-dokuzentrum-rlp.de Ziegelhüttenweg 38, 67574 Osthofen, Deutschland Gedenkstätte AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei
BB Gedenkstätte Bergen-Belsen http://bergen-belsen.stiftung-ng.de Anne-Frank-Platz, 29303 Lohheide, Deutschland Gedenkstätte AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei; Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002598 Stiftung niedersächsische Gedenkstätten Gedenkstätte Bergen-Belsen Anne-Frank-Platz D-29303...
FSE Falstadsenteret http://falstadsenteret.no Falstadvegen 59, 7624 Ekne, Norwegen Gedenkstätte Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei
FMP Frøslevlejrens Museum http://natmus.dk/museerne/froeslevlejren Lejrvej 83, 6330 Padborg, Dänemark Museum Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/dk-002318
ANg KZ-Gedenkstätte Neuengamme http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hamburg, Deutschland Gedenkstätte AGGB; Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei; Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002635 KZ-Gedenkstätte Neuengamme Jean-Dolidier-Weg 75 D-21039 Hamburg Tel.: +49 (0)40-428131500...
FMD Fondation pour la Mémoire de la Déportation http://www.bddm.org 30 Boulevard des Invalides, 75007 Paris, Frankreich Sonstige Einrichtung Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/fr-002383
NRK Het Nederlandse Rode Kruis - Oorlogsarchief http://www.rodekruis.nl Leeghwaterplein 27, 2521 CV Den Haag, Niederlande Sonstige Einrichtung Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei
FNDIRP Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes http://www.fndirp.asso.fr 10 Rue Leroux, 75116 Paris, Frankreich Sonstige Einrichtung Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei https://portal.ehri-project.eu/institutions/fr-002381
MCDDRP Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza http://www.museodelladeportazione.it Strada Comunale di Cantagallo, 250, Cantagallo, Prato, Italien Museum Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei
SGAE Subdirección General de los Archivos Estatales de España http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-estatales-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html Madrid, Spanien Staatliches Archiv Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei
PCK Polski Czerwony Krzyż http://www.pck.pl Warschau, Polen Sonstige Einrichtung Digitalisierung der WVHA-Häftlingskartei
VGSJM Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus http://www.jmuseum.lt Pamėnkalnio 12, Vilnius 01114, Litauen Museum Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/lt-002881
efs Evangelisches Fernsehen Birkerstraße 22, München, Deutschland Kirchliches Archiv
NARA College Park M.D. U.S. National Archives, College Park, M.D. http://www.archives.gov/dc-metro/college-park/ 8601 Adelphi Road, College Park, Maryland, USA Staatliches Archiv National Archives at College Park 8601 Adelphi Road College Park, MD 20740-6001
Medienwerkstatt Medienwerkstatt Franken http://www.medienwerkstatt-franken.de/startseite/ Rosenaustraße 7, 90429, Nürnberg, Deutschland Sonstige Einrichtung
ELAR ארכיון אלקטרוני של רוסיה http://www.elar.ru Petrovsko-Razumovskaya alleya 12a, Moskau, Russland Sonstige Einrichtung
Gedenkstätte Lager Royallieu in Compiègne http://www.memorial-compiegne.fr 2 bis, Avenue des Martyrs de la Liberté, 60200 Compiègne, Frankreich Gedenkstätte
Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte e.V. Genovevastraße 72, 51063, Köln, Deutschland Sonstige Einrichtung Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte e.V. Genovevastraße 72 51063 Köln Tel....
DRK DRK Suchdienst München Chiemgaustraße 109, 81549, München, Deutschland Sonstige Einrichtung DRK-Suchdienst Standort München Chiemgaustraße 109 81549 München Telefon: 089 / 68 07 73 - 0 ...
Gedenkstätte KZ Lichtenburg http://www.stgs.sachsen-anhalt.de/ Annaburger Straße 4, 06922, Prettin, Deutschland Gedenkstätte Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt Gedenkstätte KZ Lichtenburg Annaburger Straße 4 D-06922...
NARA Washington D.C. U.S. National Archives, Washington, D.C. http://www.archives.gov/dc-metro/washington/ 700 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington, D.C., District of Columbia 20408, USA Staatliches Archiv National Archives and Records Administration 700 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20408-0001...
Westerbork Herinnerungscentrum Kamp Westerbork http://www.kampwesterbork.nl/index.html#/index Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen, Niederlande Gedenkstätte Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/nl-005846 Herinnerungscentrum Kamp Westerbork Oosthalen 8 9414 TG Hooghalen Netherlands
Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e.V. Stauffenbergstraße 13-14, 10785, Berlin, Deutschland Museum AGGB
Anne-Frank-Shoah-Bibliothek - Deutsche Nationalbibliothek Deutscher Platz 1, 04103, Leipzig, Deutschland Bibliothek AGGB
Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V. Lausitzer Straße 10, 10999, Berlin, Deutschland Presse- und Bildarchiv AGGB
Bildungsstätte am Grenzlandmuseum Eichsfeld Duderstädter Straße 5-7, 37339, Teistungen, Deutschland Sonstige Einrichtung AGGB
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Kronenstraße 5, 10117, Berlin, Deutschland Staatliches Archiv AGGB
Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth, Mödlareuth 13, 95183, Töpen, Deutschland Museum
Deutsches Institut für Menschenrechte Zimmerstraße 26-27, 10969, Berlin, Deutschland Sonstige Einrichtung AGGB
Dokumentations- und Informationszentrum Torgau Schloss Hartenfels, Schloßstraße 29, 04860 Torgau, Deutschland Gedenkstätte AGGB
Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma Bremeneckgasse 2, 69117, Heidelberg, Deutschland Sonstige Einrichtung AGGB
DZOK Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e.V. - KZ-Gedenkstätte Büchsengasse 13, 89073, Ulm, Deutschland Gedenkstätte AGGB
Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde - Stiftung Berliner Mauer Marienfelder Allee 66/80, 12277, Berlin, Deutschland Gedenkstätte AGGB
Fritz Bauer Institut http://www.fritz-bauer-institut.de Norbert-Wollheim-Platz 1, 60323, Frankfurt am Main, Deutschland Sonstige Einrichtung AGGB
Gedenkstätte Bautzen Weigangstraße 8a, 02625, Bautzen, Deutschland Gedenkstätte AGGB
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Genslerstraße 66, 13055, Berlin, Deutschland Gedenkstätte AGGB
Gedenkstätte Berliner Mauer - Stiftung Berliner Mauer Dokumentationszentrum Berliner Mauer, Bernauer Straße 111, 13355, Berlin, Deutschland Gedenkstätte AGGB
Gedenkstätte Esterwegen Hinterm Busch 1, 26897, Esterwegen, Deutschland Gedenkstätte AGGB
Gedenkstätte Roter Ochse Am Kirchtor 20b, 06108, Halle (Saale), Deutschland Gedenkstätte AGGB Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale) Am Kirchtor 20b ...
Gedenk– und Bildungsstätte Haus der Wannsee–Konferenz Am Großen Wannsee 56-58, 14109, Berlin, Deutschland Gedenkstätte AGGB
Geschichtsort Villa ten Hompel Kaiser-Wilhelm-Ring 28, 48145, Münster, Deutschland Sonstige Einrichtung AGGB
HAIT Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. an der TU Dresden Helmholtzstraße 6, 01069, Dresden, Deutschland Sonstige Einrichtung AGGB
Institut für die Geschichte der deutschen Juden Beim Schlump 83, 20144, Hamburg, Deutschland Sonstige Einrichtung AGGB
KZ-Gedenkstätte Neckarelz e.V. Mosbacher Straße 39, 74821, Mosbach, Deutschland Gedenkstätte AGGB
Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin Ludwigsluster Straße 19288, Wöbbelin, Deutschland Gedenkstätte AGGB
Moses Mendelssohn Zentrum Am Neuen Markt 8, 14467, Potsdam, Deutschland Sonstige Einrichtung AGGB
NS-Dokumentationszentrum München http://www.ns-dokumentationszentrum-muenchen.de Brienner Straße 34, 80333, München, Deutschland Museum AGGB
Neue Synagoge Berlin Stiftung "Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum" Oranienburger Straße 28-30, 10117, Berlin, Deutschland Museum; Sonstige Einrichtung AGGB
Memorial to the Murdered Jews of Europe http://www.stiftung-denkmal.de Georgenstraße 23, 10117, Berlin, Deutschland Gedenkstätte AGGB; EHRI
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung Mauerstraße 83/84, 10117, Berlin, Deutschland Museum; Sonstige Einrichtung AGGB
Topo Stiftung Topographie des Terrors http://www.topographie.de Niederkirchnerstraße 8, 10963, Berlin, Deutschland Museum AGGB
Osthaus Museum Hagen http://www.osthausmuseum.de Hochstraße 73, 58095, Hagen, Deutschland Museum Osthaus Museum Hagen Museumsplatz 1 58095 Hagen
DANS Data Archiving and Networked Services http://www.dans.knaw.nl Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag, Niederlande Sonstige Einrichtung EHRI Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag
Jewish Museum Prague http://www.jewishmuseum.cz U staré školy 1, Staré Město, 110 00 Prag-Praha 1, Tschechische Republik Museum EHRI
IfZ Institut für Zeitgeschichte http://www.ifz-muenchen.de/ Leonrodstraße 46b, 80636, München, Deutschland Sonstige Einrichtung EHRI; Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002624 Institut für Zeitgeschichte München - Berlin Leonrodstr. 46b München Bayern 80636 Deutschland
VWI Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (Austria) http://www.vwi.ac.at Desider-Friedmann-Platz 1/18 1010 Wien, Österreich Sonstige Einrichtung EHRI
Beit Terezin http://www.bterezin.org.il beit terezin Emek Hefer, 38935, Israel Sonstige Einrichtung EHRI
VHÚ Military History Institute in Prague http://www.vhu.cz U památníku 2, 130 05, Prag-Praha 3, Tschechische Republik Sonstige Einrichtung
Mémorial de la Shoah, Paris http://www.memorialdelashoah.fr 17 Rue Geoffroy l'Asnier, 75004 Paris, Frankreich Sonstige Einrichtung EHRI
Neumarkt-Sankt Veit/Egglkofen Archiv der Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt-Sankt Veit/Egglkofen Kommunales Archiv
Pavia Istituto pavese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea Corso Strada Nuova, 65, Pavia, 27100 Italien Sonstige Einrichtung Memorial Archives
BArch Bundesarchiv, Dahlwitz-Hoppegarten (Zwischenarchiv) http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Hoppegarten/hoppegarten.html Lindenallee 55-57, Hoppegarten, Deutschland Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002476 Lindenallee 55-57 Hoppegarten 03018 7770 580
BArch MA Bundesarchiv, Freiburg (Abteilung Militärarchiv) http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Freiburg-im-Breisgau/freiburg-im-breisgau.html Wiesentalstraße 10, Freiburg im Breisgau, Deutschland Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002525 Wiesentalstraße 10 Freiburg im Breisgau 0761 47817 864
BArch Bundesarchiv, Koblenz http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Koblenz/koblenz.html Potsdamer Str. 1, Koblenz, Deutschland Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002579 Potsdamer Straße 1 56075 Koblenz 0261 505 0
StA C Staatsarchiv Chemnitz Chemnitz, Deutschland Staatliches Archiv
Freiberg Stadtarchiv Freiberg Freiberg, Deutschland Kommunales Archiv
StA BA Staatsarchiv Bamberg Bamberg, Deutschland Staatliches Archiv
StA A Staatsarchiv Augsburg Augsburg, Deutschland Staatliches Archiv
StA Wü Staatsarchiv Würzburg Würzburg, Deutschland Staatliches Archiv
StA L Staatsarchiv Leipzig Leipzig, Deutschland Staatliches Archiv
StA LA Staatsarchiv Landshut Landshut, Deutschland Staatliches Archiv
StA N Staatsarchiv Nürnberg Nürnberg, Deutschland Staatliches Archiv Archivstraße 17 90408 Nürnberg
Děčín Státní okresní archiv Děčín Děčín, Tschechische Republik Staatliches Archiv
MZL Hungarian Jewish Museum and Archives http://www.milev.hu/ Budapest, Síp utca 12, Ungarn Museum Memorial Archives https://portal.ehri-project.eu/institutions/hu-002737 Síp utca 12 H-1075 Budapest
TI Terezín Iniciative Institute http://www.terezinstudies.cz/ Jáchymova 63/3, Josefov, 110 00 Prag-Praha 1, Tschechische Republik Sonstige Einrichtung Memorial Archives
USC/VHA University of Southern California Shoah Foundation Institute http://sfi.usc.edu/ 650 West 35th Street, Los Angeles, Kalifornien, USA Universitäts- und Hochschularchiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/us-005585
NRW Landesarchiv Nordrhein-Westfalen http://www.archive.nrw.de/lav/index.php Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002501 Landesarchiv NRW Schifferstraße 30 47059 Duisburg Tel. +49 203 98721-0 Fax. +49 203 98721-111 ...
Caen Service historique de la défense (Caen) - Division des archives des victimes des conflits contemporains http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/%E2%80%A2-%C3%A0-caen Rue Neuve Bourg l'Abbé, Caen, Frankreich Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/fr-002338 Service historique de la défense Division des archives des victimes des conflits contemporains ...
Archiv města Plzně http://amp.plzen.eu/ Veleslavínova 19, Vnitřní Město, Pilsen, Tschechische Republik Kommunales Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-006134
Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH http://www.luftbilddatenbank.de/main/index.php St.-Mauritius-Straße 30 d, 97230, Estenfeld, Deutschland Sonstige Einrichtung Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH St. Mauritius Str. 30 D-97230 Estenfeld Tel.: +49 (0) 9305 90 00...
HdGBW Haus der Geschichte Baden-Württemberg http://www.hdgbw.de/ Urbansplatz 2, 70182, Stuttgart, Deutschland Museum; Sonstige Einrichtung
Burg- und Steinhauermuseum Flossenbürg Silberhüttenstraße 4, 92696 Flossenbürg, Deutschland Museum
Weiden Stadtarchiv und Stadtmuseum Weiden Schulgasse 3A, Weiden in der Oberpfalz, Deutschland Kommunales Archiv; Museum
MHM Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, Dresden http://www.mhmbundeswehr.de/ Olbrichtpl. 2, 01099, Dresden, Deutschland Museum Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Olbrichtplatz 2 01099 Dresden Telefon +49 (351) 823...
Dokuverein Hersbruck Dokumentationsstätte KZ Hersbruck e.V. http://www.kz-hersbruck-info.de/ Mauerweg 17, 91217, Hersbruck, Deutschland Sonstige Einrichtung Mauerweg 17 91217 Hersbruck
Verein für Gedenken und Geschichtsforschung in österreichischen KZ-Gedenkstätten http://www.gedenkstaetten.at/ Minoritenplatz 9, Wien, Österreich Sonstige Einrichtung Minoritenplatz 9 1010 Wien
BArch Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Berlin-Lichterfelde/berlin-lichterfelde.html Finckensteinallee 63, Berlin, Deutschland Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002429 Bundesarchiv Berlin Finckensteinallee 63 D-12205 Berlin Postanschrift: Postfach 45 05 69 ...
ICWC Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse an der Philipps-Universität Marburg https://www.uni-marburg.de/icwc Universitätsstraße 7, Marburg, Deutschland Sonstige Einrichtung Memorial Archives Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse Fachbereich...
Staatliches Bauamt Nürnberg Nürnberg, Deutschland Sonstige Einrichtung
ArcTeam GmbH www.arcteam.de Amberger Straße 109, 93057, Regensburg, Deutschland Sonstige Einrichtung ARCTEAM GmbH Geschäftsführerin: Sabine Watzlawik M.A. Amberger Straße 109 93057 Regensburg ...
Gauting Archiv der Gemeinde Gauting http://www.gauting.de/index.php?id=842#c2295 Bahnhofstraße 7, 82131 Gauting, Deutschland Kommunales Archiv Gemeinde Gauting Bahnhofstr. 7 82131 Gauting Tel. 089/ 89337-0 Fax 089/ 850 48 61 eMail:...
Beit Lohamei Haghetaot http://www.gfh.org.il/eng/ Beit Lohamei Haghetaot Museum https://portal.ehri-project.eu/institutions/il-002806 The Ghetto Fighters' House D. N. Western Galilee25220 Telephone: +972 – (0)4 – 9958080
StdA München Stadtarchiv München http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/Stadtarchiv.html Winzererstraße 68, 80797, München, Deutschland Kommunales Archiv --- Landeshauptstadt München Direktorium Stadtarchiv Winzererstraße 68 80797 München
Stiftung Bayerische Gedenkstätten Sonstige Einrichtung Stiftung Bayerische Gedenkstätten Praterinsel 2 80538 München Tel.: +49 (0) 89 / 2186 2145
Bayerisches Landesentschädigungsamt Landesamt für Finanzen - Dienststelle München, Landesentschädigungsamt http://www.lff.bayern.de/das_landesamt/adressen/adr_dst_m.aspx Alexandrastraße 3, 80538, München, Deutschland Sonstige Einrichtung https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-004841 Landesamt für Finanzen - Landesentschädigungsamt - Herr Bornstein Alexandrastrasse 3 80538...
Auswärtiges Amt Werderscher Markt 110117, Berlin, Deutschland Sonstige Einrichtung Auswärtiges Amt Werderscher Markt 110117 Berlin Tel.: 030/5000-2750 Fax: 030/5000-5-2750 ...
Bundesministerium der Finanzen Bonn, Deutschland Sonstige Einrichtung Bundesministerium der Finanzen Postfach 13 08 53003 Bonn Tel.: 0228/682-0 Fax: 0228/682-2494 ...
Flossenbürg ev. Pfarramt Evangelisches Pfarrarchiv Flossenbürg Flossenbürg, Deutschland Kirchliches Archiv Herbert Sörgel 92696 Flossenbürg
Frankfurt am Main Städtisches Archiv Frankfurt am Main http://www.stadtgeschichte-ffm.de/abteilungen/st_archiv.html Münzgasse 9, 60311, Frankfurt am Main, Deutschland Kommunales Archiv Institut für Stadtgeschichte Städtisches Archiv Silvia Stenger Münzgasse 9 60311 Frankfurt ...
Evangelische Jugend Oberfranken Sonstige Einrichtung Evangelische Jugend Oberfranken
Krummennaab Archiv der Gemeinde VG Krummennaab Hauptstraße 1, 92703, Krummennaab, Deutschland Kommunales Archiv Verwaltungsgemeinschaft Krummennaab Gemeinde Krummennaab – Gemeinde Reuth b. Erbendorf Herr...
MJHNYC Museum of Jewish Heritage http://www.mjhnyc.org 36 Battery Place, New York City, New York 10280, USA Museum Memorial Archives 36 Battery Place 10280 New York City Vereinigte Staaten von Amerika
Landeskriminalamt Baden-Württemberg Sonstige Einrichtung Landeskriminalamt Baden-Württemberg Herr Raimond Raimond raimond.hoffmann@lka.bwl.de
Gebrüder Beetz Filmproduktion Sonstige Einrichtung Gebrüder Beetz Filmproduktion Bettina Kinski Eppendorfer Weg 93a 20259 Hamburg
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Sonstige Einrichtung Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Dr. Detlef Knipping Hofgraben 4 80539 München
Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen Sonstige Einrichtung Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen Kathrin Krahl Schützengasse 18 01067 Dresden
Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain Gedenkstätte Stiftung Sächsische Gedenkstätten - Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain Jens Nagel Zum Ehrenhain 1 ...
Der Neue Tag Weiden in der Oberpfalz, Deutschland Presse- und Bildarchiv Der Neue Tag Weiden in der Oberpfalz Anita Reichenberger Anita.Reichenberger@derneuetag.de
Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach - Abteilung L4, Weiden www.stbaas.bayern.de Gabelsbergerstraße 2, 92637, Weiden in der Oberpfalz, Deutschland Sonstige Einrichtung Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Abteilung L4, Weiden Archivstraße 1, 92224 Amberg Telefon:...
Fränkische Schweiz-Museum Tüchersfeld Am Museum 5, 91278, Pottenstein, Deutschland Museum Rainer Hofmann M.A. Fränkische Schweiz-Museum Tüchersfeld Am Museum 5 | 91278 Pottenstein ...
AKuBiZ Alternatives Kultur- und Bildungszentrum e.V. http://akubiz.de/ Kirchgasse 2, 01796, Pirna, Deutschland Sonstige Einrichtung Alternatives Kultur- und Bildungszentrum e.V. Herr Sven Gerstner Kirchgasse 2 01796 Pirna ...
FU Berlin Freie Universität Berlin Universitäts- und Hochschularchiv
Ebersberg Landratsamt Archiv des Landratsamtes Ebersberg Ebersberg Sonstige Einrichtung
Bay. Landeszentrale Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit http://www.blz.bayern.de/blz/blz/index.asp Praterinsel 2, 80538, München, Deutschland Sonstige Einrichtung Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Praterinsel 2 80538 München Tel: (089) 2186-2191 ...
Bayerischer Landtag Bayerischer Landtag https://www.bayern.landtag.de/dokumente/landtagsarchiv/ Max-Planck-Straße 1, 81675, München, Deutschland Parlamentsarchiv
Bayerisches Landesluftbildarchiv http://www.ldbv.bayern.de/vermessung/luftbilder/archiv.html Sonstige Einrichtung Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Luftbildarchiv
Bayerische Staatsbibliothek https://www.bsb-muenchen.de/index.php Bibliothek Bayerische Staatsbibliothek
Bayerische Staatskanzlei http://www.bayern.de/staatsregierung/staatskanzlei/ Sonstige Einrichtung Bayerische Staatskanzlei
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Sonstige Einrichtung Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
BILD digital Presse- und Bildarchiv BILD digital GmbH & Co. KG
Brandenburgisches Landeshauptarchiv http://www.landeshauptarchiv-brandenburg.de/ Am Mühlenberg 3, 14476, Potsdam, Deutschland Presse- und Bildarchiv Brandenburgisches Landeshauptarchiv Dienstanschrift Am Mühlenberg 3 14476 Potsdam, OT Golm ...
Buchhandlung Schlegl Max-Reger-Straße 18, 92637, Weiden in der Oberpfalz, Deutschland Sonstige Einrichtung Buch und Kunst Hubert Schlegl Max-Reger-Straße 18 92637 Weiden
JHM Joods Historisch Museum http://www.jhm.nl/ Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam, Niederlande Museum https://portal.ehri-project.eu/institutions/nl-002895 Postadres Postbus 16737 1001 RE Amsterdam Informatie voor pers T (020) 5 310 370 ...
Ynetnews Sonstige Einrichtung Ynetnews.com
Mittelbayerische Zeitung http://www.mittelbayerische.de Kumpfmühler Straße 15, 93047, Regensburg, Deutschland Sonstige Einrichtung Mittelbayerischer Verlag KG Hausadresse: Kumpfmühler Straße 15, 93047 Regensburg ...
Ruhr Nachrichten Sonstige Einrichtung
Spiegel Online GmbH Sonstige Einrichtung
Hamburger Morgenpost Sonstige Einrichtung
Unternehmensarchiv Axel Springer AG Wirtschafts- und Unternehmensarchiv
Landgericht Hof Sonstige Einrichtung
Griechisches Generalkonsulat München, Deutschland Sonstige Einrichtung
KUL - Instytut Badan nad Polonia i Duszpasterstwem Polonijnym Sonstige Einrichtung
Bayerisches Kultusministerium Sonstige Einrichtung
Stadtarchiv Bärnau Bärnau, Deutschland Kommunales Archiv
Floß Archiv der Marktgemeinde Floß Floß, Deutschland Kommunales Archiv
Stadtarchiv Sonneberg Sonneberg, Deutschland Kommunales Archiv
Standesamt Mönchengladbach Sonstige Einrichtung
Plößberg Archiv der Marktgemeinde Plößberg Kommunales Archiv
Archiv der Freien Universität Berlin Universitäts- und Hochschularchiv
Wiesau Archiv der Gemeinde Wiesau Wiesau, Deutschland Kommunales Archiv
Bayerische Landeszentrale für politische Bildung Praterinsel, München, Deutschland Sonstige Einrichtung
Museum für Kommunikation Berlin Museum
Deutsche Post AG Wirtschafts- und Unternehmensarchiv
KZ-Verband Oberöstereich Sonstige Einrichtung
Landgericht Frankfurt am Main Sonstige Einrichtung
Oberpfälzer Waldverein e.V. Sonstige Einrichtung
Sparkasse Flossenbürg Sonstige Einrichtung
Plauen Stadtarchiv Plauen Kommunales Archiv
Polski Zwiazek b. Wiezniow Politycznych Hitlerowskich i Obozow Koncentracyjnych Warschau, Polen Sonstige Einrichtung
Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam Staatliches Archiv
NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld Gedenkstätte
Prix Jeunesse International Sonstige Einrichtung
Hanns-Seidel-Stiftung e.V. Sonstige Einrichtung
Musee de L'Ain Conseil General Museum
Kreisgericht Myślenice Myślenice, Polen Sonstige Einrichtung
Karlsruhe Stadtarchiv Karlsruhe Kommunales Archiv
Oberösterreichisches Landesarchiv Staatliches Archiv
Stadtarchiv Zürich Kommunales Archiv
Sudetendeutsches Archiv Sonstige Einrichtung
Verteidigungsministerium Caen Sonstige Einrichtung
LABO Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin Sonstige Einrichtung
Thanstein Archiv der Gemeinde Thanstein Thanstein, Deutschland Kommunales Archiv
Premenreuth kath. Pfarramt Katholisches Pfarrarchiv Premenreuth Kirchliches Archiv
Waldkraiburg Stadtarchiv Waldkraiburg Kommunales Archiv
Pürten kath. Pfarramt Pfarrarchiv Pürten Kirchliches Archiv
Neuhaus Archiv der Gemeinde Neuhaus Kommunales Archiv
Mallersdorf Archiv der Gemeinde Mallersdorf Kommunales Archiv
Medienladen e.V. Nürnberg, Deutschland Sonstige Einrichtung
Royal Danish Military Library Sonstige Einrichtung
Stadtmuseum Povelturm Museum
Landkreissiedlungswerk Neustadt a. d. Waldnaab Sonstige Einrichtung
Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Stadtarchiv Holýšov Kommunales Archiv
Pleystein Archiv der Gemeinde Pleystein Pleystein, Deutschland Kommunales Archiv
Military Museum of Fort Worth Fort Worth, Texas, USA Museum
Special Forces Club Sonstige Einrichtung
Musée de la Résistance et de la Déportation Besançon Besançon, Frankreich Museum
Dallas Holocaust Museum Dallas, Texas, USA Museum
Staatliches Bauamt Würzburg Sonstige Einrichtung
Staatliche Landesbildstelle Nordbayern, Bayreuth Sonstige Einrichtung
Bayerisches Landesvermessungsamt, Landesluftbildarchiv Sonstige Einrichtung
Landbauamt Weiden
Landbauamt Amberg
Staatliches Hochbauamt Amberg, Dienststelle Weiden
Kralupy Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou Vrchlického 590/9, Kralupy nad Vltavou, Tschechische Republik Museum Vrchlického 590/9 278 01 Kralupy nad Vltavou Tschechische Republik Telefon: +420 315 723 035
Uni Trier Universität Trier, FB III - Neuere und Neueste Geschichte https://www.uni-trier.de/index.php?id=25415 Trier, Deutschland Universitäts- und Hochschularchiv Memorial Archives Dr. Thomas Grotum FB III - Neuere und Neueste Geschichte Universität Trier D-54286 Trier
DNB Deutsche Nationalbibliothek http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html Bibliothek Deutscher Platz 1 / D-04103 Leipzig Adickesallee 1 / D-60322 Frankfurt am Main
BSZ Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg https://www.bsz-bw.de Sonstige Einrichtung Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Felix-Wankel-Str. 4 Konstanz Postanschrift...
Regierungspräsidium Darmstadt https://rp-darmstadt.hessen.de Luisenplatz 2, Darmstadt, Deutschland Sonstige Einrichtung Postadresse: Regierungspräsidium Darmstadt Postfach D-64278 Darmstadt Adresse: ...
Stadt Regensburg, Bilddokumentation Baumhackergasse 7, 93047, Regensburg, Deutschland Kommunales Archiv Stadt Regensburg Direktorialbereich 1 Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ...
Badische Zeitung http://www.badische-zeitung.de Lörracher Straße 3, 79115, Freiburg im Breisgau, Deutschland Sonstige Einrichtung Verlagsanschrift: Badische Zeitung Lörracher Straße 3 79115 Freiburg Postanschrift: ...
Straubinger Tagblatt http://www.straubinger-tagblatt.de Ludwigsplatz 32, 94315, Straubing, Deutschland Sonstige Einrichtung Lokalredaktion - Straubing: Ludwigsplatz 32 94315 Straubing Telefon: 09421 / 940-4300 Fax: 09421...
Görres Gymnasium Düsseldorf Königsallee 57, 40212, Düsseldorf, Deutschland Sonstige Einrichtung Görres Gymnasium Düsseldorf Königsallee 57 40212 Düsseldorf
Ancestry Ancestry http://www.ancestry.com Sonstige Einrichtung
JewishGen JewishGen http://www.jewishgen.org/ 36 Battery Place, New York City, NY 10280, USA Sonstige Einrichtung Edmond J. Safra Plaza | 36 Battery Place | New York, NY 10280 646.494.5972 | info@jewishgen.org
ONB Österreichische Nationalbibliothek https://www.onb.ac.at/ Wien, Österreich Bibliothek https://portal.ehri-project.eu/institutions/at-001978 Österreichische Nationalbibliothek Josefsplatz 1 Postfach 25 1015 Wien Österreich Tel.: +43...
AdsD Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung https://www.fes.de/archiv/adsd_neu/index.htm Godesberger Allee 149, 53175, Bonn, Deutschland Sonstige Einrichtung Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Archiv der sozialen Demokratie Godesberger Allee 149 53175 Bonn ...
aip American Institute of Physics https://www.aip.org 1 Physics Ellipse Dr, Riverdale, MD 20737, USA Sonstige Einrichtung American Institute of Physics Center for History of Physics Niels Bohr Library One Physics...
kochbüro - architektur innenarchitektur Steinstraße 21 d, 90419, Nürnberg, Deutschland Sonstige Einrichtung kochbüro architektur innenarchitektur Christian Koch Steinstr. 21 D–90419 Nürnberg +49 911...
StdA Kiel Stadtarchiv Kiel http://www.stadtarchiv-kiel.de Fleethörn 9, 24103, Kiel, Deutschland Kommunales Archiv Landeshauptstadt Kiel Stadtarchiv Rathaus, Zimmer 515 Fleethörn 9 24103 Kiel Tel.:...
Snapshotfilm Sonstige Einrichtung Michael Geyer Geschäftsleitung Kamera / Regie Mobil: +49 - 170 - 222 31 46 ...
RGASPI Russisches Staatliches Archiv für Sozial- und Politikgeschichte http://rgaspi.su/ Moskau, Russland Staatliches Archiv --- https://portal.ehri-project.eu/institutions/ru-003206 Bolscheija Dmitrovka 15 125009 Moskau Russland Tel. +7 (0)495 6929726 Fax: +7 (0)495 6929017 ...
Heimatkundlicher Arbeitskreis Vohenstrauß Sonstige Einrichtung Peter Staniczek, Karl Ochantel, ...
Živá paměť http://www.zivapamet.cz/ Na Poříčí 1041/12, Prager Neustadt, 110 00 Prag-Prag 1, Tschechien Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1-Nové Město, Tschechien
Private Sammlung Privatarchiv
Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal http://www.alte-synagoge-wuppertal.de Genügsamkeitstraße, Wuppertal, Deutschland Gedenkstätte Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal Genügsamkeitstraße 42105 Wuppertal Tel....
Doku- und Bibliothekszentrum zur Geschichte der bayerischen Gehörlosenbildung Schwanthalerstraße 76, München, Deutschland Sonstige Einrichtung Landesverband Bayern der Gehörlosen Herr Markus Beetz Schwanthalerstraße 76 / RGB 80336...
Birkbeck Birkbeck, University of London - Department of History, Classics and Archaeology 26 Russell Square, London WC1B 5DQ, Vereinigtes Königreich Sonstige Einrichtung Memorial Archives Professor Nikolaus Wachsmann Department of History, Classics and Archaeology School of Social...
geschichtsbüro prag http://www.historickyservis.cz/cs/ Jana Zajíce 939/8, Bubeneč, 170 00 Prag-Prag 7, Tschechien Sonstige Einrichtung historický servis Jana Zajíce 939/8 170 00 Praha 7 Tel.: +420 606 330 529 +420 737 733...
Universitätsarchiv Wien Universitäts- und Hochschularchiv
documentswebarchives - EA58 - Free http://ea58.free.fr/MichelElBaze/documents/documentswebarchives.html --- unklar ---
ANED Pavia Via Tortona, 14, Pavia, Italien Sonstige Einrichtung ANED - Assoziazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti Pavia Aned via Tortona 14 27100...
Archives départementales du Haut-Rhin http://www.archives.haut-rhin.fr/ 3 Rue Fleischhauer, 68000 Colmar, Frankreich Staatliches Archiv 3 Rue Fleischhauer, 68000 Colmar, Frankreich
Oederan Stadtarchiv Oederan Oederan, Deutschland Kommunales Archiv Eberhard Ohm
LAELKB Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern https://www.archiv-elkb.de/ Veilhofstraße 8, 90489, Nürnberg, Deutschland Kirchliches Archiv Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern Veilhoferstraße 8 90489...
DAOO Staatliches Archiv des Gebiets Odessa вулиця Жуковського 18 м, Одеса, Одеська область, Україна, 65026 Staatliches Archiv 18, Zhukovskogo str., Odessa, 65026, Ukraine
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy https://www.muzeum-roztoky.cz/ Roztoky u Prahy, Tschechien Museum Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Zámek 1 252 63 Roztoky u Prahy Czech Republic ...
Stadtarchiv Coswig https://www.coswig.de/de/stadtarchiv.html Hauptstraße 18, 01640, Coswig, Deutschland Kommunales Archiv Stadtarchiv Coswig Hauptstraße 18 01640 Coswig https://www.coswig.de/de/stadtarchiv.html ...
Architectura Virtualis GmbH http://www.architectura-virtualis.de El-Lissitzky-Straße 1, 64287, Darmstadt, Deutschland Architectura Virtualis GmbH Dr.-Ing. Marc Grellert Geschäftsführung El-Lissitzky-Straße 1 ...
Stadtarchiv Ilmenau Kommunales Archiv Stadtverwaltung Ilmenau - Stadtarchiv Frau Martina Arnold Weimarer Str. 1C 98693 Ilmenau ...
ABS Archiv bezpečnostních složek https://www.abscr.cz/ Na Struze 3, Prager Neustadt, Prag-Prag 1, Tschechien Staatliches Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002283 Standort Praha: Archiv bezpečnostních složek Na Struze 3 Praha 1 Telefon: +420 221 008 134 ...
Oberpfalzmedien https://www.oberpfalzmedien.de/ Weigelstraße 16, 92637, Weiden, Deutschland Presse- und Bildarchiv Oberpfalz Medien Der neue Tag - Oberpfälzischer Kurier Druck- und Verlagshaus GmbH Weigelstraße...
POLAR televize Ostrava, s.r.o. https://polar.cz/ Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Tschechien Wirtschafts- und Unternehmensarchiv --- POLAR televize Ostrava, s.r.o. Boleslavova 710/19 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Česká...
SOA Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni - centrála http://www.soaplzen.cz/ Sedláčkova 44, Plzeň 3, Tschechien Staatliches Archiv --- https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002276 Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Česká republika Tel: +420 377...
SVK PK Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace https://svkpk.cz/ Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň 3, Tschechien Bibliothek --- Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace Smetanovy sady 2 301...
Muzeum policie ČR Muzeum Policie České republiky http://www.muzeumpolicie.cz/ Ke Karlovu 1/1, 120 00 Prague 2-New Town, Česká republika Museum --- Muzeum policie ČR Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 Telefon: +420 224 922 183 Fax: +420 974 841 091 ...
Skulpturenmuseum im Hofberg http://www.skulpturenmuseum-im-hofberg.de Am Prantlgarten 1, Landshut, Deutschland Museum Skulpturenmuseum im Hofberg Am Prantlgarten 1
 84028 Landshut
 Tel: 0871 - 8 90 21
 Fax:...
Knihovna FSV UK Knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy - Středisko vědeckých informací http://knihovna.fsv.cuni.cz/ Smetanovo nábřeží 6, Prag 1-Prager Altstadt, Tschechien Bibliothek Knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Smetanovo nábřeží 6 110 01 Praha 1 ...
ÚSTR Ústav pro studium totalitních režimů https://www.ustrcr.cz/ Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, Tschechien Sonstige Einrichtung EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002283 Ústav pro studium totalitních režimů Na Struze 3 110 00 Praha 1 Česká republika
SA Hilden Stadtarchiv Hilden http://www.archive.nrw.de/kommunalarchive/kommunalarchive_e-h/h/Hilden/oeffnungszeiten_und_kontakt/index.php Gerresheimer Straße 20a, 40721 Hilden, Deutschland Kommunales Archiv --- Stadtarchiv Hilden Gerresheimer Straße 20a 40721 Hilden Tel. Dr. W. Antweiler: +49 2103 72-360 ...
SA Düsseldorf Stadtarchiv Düsseldorf https://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/ Worringer Straße 140, Düsseldorf, Deutschland Kommunales Archiv Stadtarchiv Düsseldorf Worringer Strasse 140 40200 Düsseldorf Tel.: 0211 8999230 Fax: 0211-...
MZK Moravská zemská knihovna v Brně https://www.mzk.cz/ Kounicova 65a, Brno-střed-Veveří, Tschechien Bibliothek Moravská zemská knihovna v Brně Kounicova 65a 601 87 Brno Česká republika Tel.: + 420...
NK ČR Národní knihovna České republiky https://www.nkp.cz/ Klementinum 190, 110 00 Praha 1 Bibliothek Národní knihovna České republiky Klementinum 190 110 00 Praha 1 Česká republika E-Mail:...
SA Neustadt a.d. Waldnaab Stadtarchiv Neustadt a.d. Waldnaab http://www.neustadt-waldnaab.de/default.asp?SID=N1ALN1AM4 Stadtplatz 2, 92660 Neustadt an der Waldnaab, Neustadt a.d.Waldnaab, Deutschland Kommunales Archiv Stadtarchiv Neustadt a.d. Waldnaab Stadtplatz 2 Neustadt a.d. Waldnaab 92660 Deutschland Tel.:...
Justizvollzugsanstalt Wuppertal Wuppertal, Deutschland Sonstige Einrichtung
Onetz https://www.onetz.de/ Sonstige Einrichtung Onetz Verlag und Redaktion Oberpfalz Medien - Der neue Tag kontakt@onetz.de
Archiv der Gemeinde Hradištko Hradištko, Tschechien Kommunales Archiv
Stadtarchiv Velešín Velešín, Tschechien Kommunales Archiv
ČRo Archiv Českého rozhlasu http://www.rozhlas.cz/archiv/portal/ Vinohradská 12, Vinohrady, Tschechien Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt --- Postanschrift: Český rozhlas - odbor Archivních a programových fondů Vinohradská 12 120 00...
ZDAWO Zentrales Staatsarchiv der Höheren Regierungs- und Verwaltungsbehörden der Ukraine http://tsdavo.gov.ua/ Solomjanska Street, 24, Kyiv, Ukraine Staatliches Archiv vul. Solomjanska 24, 03110 Kyiv Tel.: +380(44) 275-36-66 Fax: +380(44) 275-12-55 E-mail:...
DAKO Staatsarchiv des Gebietes Kiew http://dako.gov.ua/ Jurija Illenka Street 38, Kyiv, Ukraine Staatliches Archiv vul. Jurija Illenka 38,40 Kyiv, 04119 Tel./Fax: +380(44)206-74-99 Fax: +380(44) 483-23-60 ...
Jüdische Allgemeine https://www.juedische-allgemeine.de/ Presse- und Bildarchiv
Paměť národa - Memory of Nations - Erinnerung des Volkes http://www.pametnaroda.cz/ Sonstige Einrichtung Post Bellum, o.p.s. Palác Lucerna Vodičkova 36 110 00 Praha 1 Tschechische Republik ...
Süddeutsche Zeitung http://www.sueddeutsche.de/ Hultschiner Str. 8, 81677 München, Deutschland Presse- und Bildarchiv Süddeutscher Verlag Hultschiner Str. 8 81677 München Tel.: +49 89 2183-0 Fax (Online): +49 89...
Landesarchiv Schleswig-Holstein http://www.schleswig-holstein.de/landesarchiv Prinzenpalais 24837, Schleswig, Deutschland Staatliches Archiv Prinzenpalais 24837 Schleswig T +49 4621 8618-00 F +49 4621 8618-01 landesarchiv@la.landsh.de
Agentur LebensART http://www.magazin-lebensart.de/magazine.html Hauptstraße 33, 92539 Schönsee, Deutschland Presse- und Bildarchiv Agentur LebensART Hauptstraße 33 92539 Schönsee 0 96 74 / 9 25 86 63 0 32 12 / 1 49 18 70...
Gariwo, la foresta dei Giusti https://it.gariwo.net Via Giovanni Boccaccio, 47, 20123 Mailand, Italien Sonstige Einrichtung Sede via G. Boccaccio, 47 - 20123 Milano tel. 02 36707648 fax 02 36513811 e-mail info@gariwo.net
Thüringisches Staatsarchiv Meiningen http://www.archive-in-thueringen.de/archiv/view/id/224 Meiningen, Deutschland Staatliches Archiv Postanschrift: Landesarchiv Thüringen - Staatsarchiv Meiningen PF 100654 98606 Meiningen ...
MRK Muzeum romské kultury https://www.rommuz.cz/ Bratislavská 67, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Tschechien Museum Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace Bratislavská 67 602 00 Brno ...
SOkA Svitavy (Litomyšl) Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli http://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/ Jiráskovo nám. 270, 570 01 Litomyšl, Tschechien Kommunales Archiv Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli Jiráskovo nám. 270 570 01 Litomyšl ...
Archiv ČT Praha Archiv České televize Praha http://www.czech-tv.cz Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Prag 4-Podolí, Tschechien Sonstige Einrichtung --- Archiv České televize Praha Na Hřebenech II 1132/4 147 00 Prag 4 - Podolí Tel: +420 261 134...
AMV Tschechisches Innenministerium Prag http://www.mvcr.cz Nad štolou 936/3, 170 00 Praha 7, Tschechien Sonstige Einrichtung Nad štolou 936/3 170 00 Praha 7 Tschechische Republik E-Mail: public@mvcr.cz Tel: +420 974 811...
AUDI AUDI AG Ingolstadt, Deutschland Sonstige Einrichtung
Internet Archive https://archive.org 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118, USA Sonstige Einrichtung Internet Archive 300 Funston Avenue San Francisco, CA 94118 Tel: 415-561-6767 Fax: 415-840-0391 ...
Augusta Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht e.V. http://www.gedenkstaetten-augustaschacht-osnabrueck.de Zur Hüggelschlucht 4, 49205 Hasbergen, Deutschland Gedenkstätte Memorial Archives Zur Hüggelschlucht 4 | 49205 Hasbergen Telefon 05405/8959270 | Telefax 05405/8959271 |...
ArcTron 3D ArcTron 3D http://www.arctron.de Altenthann, Deutschland Sonstige Einrichtung ArcTron 3D - Vermessungstechnik & Softwareentwicklung GmbH Ringstraße 8, D-93177 Altenthann,...
KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. http://www.kratkyfilm.eu/ Na Šafránce 1808/34, 101 00 Praha Sonstige Einrichtung --- KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. Na Šafránce 1808/34 101 00 Praha 10 - Vinohrady E-Mail:...
Stadt Plattling Plattling Kommunales Archiv Hausanschrift: Stadt Plattling Preysingplatz 1 94442 Plattling Postanschrift: Stadt Plattling...
Archiv KPR Archiv Kanceláře prezidenta republiky http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/cz/ Archiv Kanceláře prezidenta republiky, 119 08 Praha 1 - Pražský hrad Staatliches Archiv --- Archiv Kanceláře prezidenta republiky 119 08 Praha 1 - Pražský hrad Tschechische Republik ...
Muzeum města Brna http://www.spilberk.cz/muzeum-mesta-brna/ Špilberk 210, 662 24 Brno, Česká republika Museum --- Špilberk 210/1 662 24 Brno Tschechische Republik Tel.: +420 542 123 611 Fax: +420 542 123 613...
ASTS Archivio di Stato di Trieste https://www.archiviodistatotrieste.it/web/index.php/it/ Staatliches Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/it-002869 Archivio di Stato di Trieste (Staatsarchiv Triest) via La Marmora 17 34139 Trieste tel....
Landeshauptstadt Dresden - allg. Friedhofswesen Kommunales Archiv Landeshauptstadt Dresden - allg. Friedhofswesen Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft |...
StAL Staatsarchiv Ludwigsburg https://www.landesarchiv-bw.de/web/47251 Staatliches Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/de-002602 Staatsarchiv Ludwigsburg Arsenalplatz 3 D-71638 Ludwigsburg Telefon: 07141/64854-6310 Telefax:...
Landratsamt Cham Sonstige Einrichtung Andreas Pregler Landratsamt Cham Sachgebiet 23 Tel.: 09971/78-486 Fax: 09971/845-486 E-Mail:...
Freie Presse https://www.freiepresse.de Chemnitz Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Freie Presse Herausgeber: Medien Union GmbH Ludwigshafen Verlag (zugleich Diensteanbieter im...
VVN-BdA e.V. Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-Bda) https://vvn-bda.de/ Berlin Sonstige Einrichtung Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten VVN-BdA...
VVN-BdA Sachsen e.V. Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), Landesverband Sachsen https://vvn-bda.de/ Dresden Sonstige Einrichtung Verband der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten e.V. Landesverband Sachsen ...
AMB Archiv města Brna https://archiv.brno.cz/index.php?nav01=1734 Přední 2 618 00 Brno Kommunales Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-006129 Archiv města Brna Přední 2 618 00 Brno - Černovice Česká republika Tel: +420 542 173...
MZA Moravský zemský archiv v Brně http://www.mza.cz/ Palachovo náměstí 723/1, 625 00 Brno Staatliches Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002230 Moravský zemský archiv v Brně Palachovo náměstí 723/1 625 00 Brno Česká republika ...
Anopress https://www.anopress.cz/ Na Pankráci 1683/127, budova Gemini A, 140 00 Praha 4, Česká republika Presse- und Bildarchiv --- Anopress IT, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova Gemini A 140 00 Praha 4 Česká republika ...
Archiv MZV Archiv Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mzv/specializovany_archiv_mzv/index.html Loretánské náměstí 5, 118 01 Praha 1, Česká republika Staatliches Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-006030 Loretánské náměstí 5 118 01 Praha 1 Česká republika
VLTAVA LABE MEDIA a.s. https://www.vlmedia.cz/ U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika Presse- und Bildarchiv --- U Trezorky 921/2 158 00 Praha 5 - Jinonice Česká republika Tel. +420 272 015 111 Tel. +420...
Obecní úřad Bořetice http://www.boretice.cz/ 691 08 Bořetice, Česká republika, Obecní úřad Bořetice č.p. 39 --- unklar --- --- Obecní úřad Bořetice č.p. 39 691 08 Bořetice Česká republika Tel.: +420 519 430 103 ...
ANNO ANNO - AustriaN Newspapers Online - Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online http://anno.onb.ac.at/ Josefsplatz 1, 1015 Wien Bibliothek Österreichische Nationalbibliothek Josefsplatz 1 1015 Wien Tel.: (+43 1) 534 10-698 ...
Kramerius http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do Bibliothek --- Národní knihovna České republiky Klementinum 190 110 00 Praha 1 Česká republika
The Washington Post https://www.washingtonpost.com/ Presse- und Bildarchiv
Kunstmuseum Hersbruck Amberger Str. 2 91217 Hersbruck Museum Förderverein Kunstmuseum Hersbruck e.V. Amberger Str. 2 91217 Hersbruck Tel: 09151 862575 1....
Bessarabiendeutscher Verein e.V. http://www.bessarabien.com Florianstraße 17 70188 Stuttgart Sonstige Einrichtung Bessarabiendeutscher Verein e.V. Florianstraße 17 70188 Stuttgart Tel: 0711-440077-0 Fax:...
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma http://www.jhi.pl/en Staatliches Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/pl-003146 Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ul. Tłomackie 3/5 00–090 Warszawa ...
The New York Times https://www.nytimes.com/ Presse- und Bildarchiv The New York Times 620 Eighth Avenue New York, NY 10018
Sächsische Israelfreunde e.V. https://www.zum-leben.de/ 09661 Rossau Sonstige Einrichtung Sächsische Israelfreunde e.V. Geschäftsstelle Wilfried Gotter Schulstraße 5 09661 Rossau OT...
SOkA Frýdek-Místek Státní okresní archiv Frýdek-Místek http://www.archives.cz/web/soka/frydek-mistek/o_archivu/ Státní okresní archiv Frýdek-Místek Staatliches Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002238 Bezručova 2145 738 01 Frýdek-Místek Tschechische Republik Tel.: +420 558 432 076 E-Mail:...
SOkA Zlín Státní okresní archiv Zlín http://www.mza.cz/zlin/ Státní okresní archiv Zlín Staatliches Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002311 Státní okresní archiv Zlín Klečůvka - zámek 763 11 Želechovice nad Dřevnicí ...
SOkA Vsetín Státní okresní archiv Vsetín http://vsetin.mza.cz/ Státní okresní archiv Vsetín Staatliches Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002308 Státní okresní archiv Vsetín ul. 4. května 227 755 01 Vsetín Tschechische Republik Tel.:...
LA PNP Literární archiv Památníku národního písemnictví http://www.en.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/about-the-literary-archive/ Literární archiv Památníku národního písemnictví Sonstige Einrichtung --- STUDY ROOM PRAGUE STRAHOVSKÉ NÁDVOŘÍ 1/132 118 38 PRAHA 1 TSCHECHISCHE REPUBLIK TEL.: +420...
Dokumentationszentrum denk.mal Hannoverscher Bahnhof https://hannoverscher-bahnhof.hamburg.de/ Gedenkstätte KZ-Gedenkstätte Neuengamme Projekt „Dokumentationszentrum denk.mal Hannoverscher Bahnhof“ ...
Bezirksregierung Düsseldorf Cecilienallee 2 40474 Düsseldorf Kommunales Archiv Bezirksregierung Düsseldorf Cecilienallee 2 40474 Düsseldorf Entschädigung für Naziunrecht ...
HPZ-Werkstätten GmbH Irchenrieth Sonstige Einrichtung Heilpädagogisches Zentrum - Lebenshilfe für Behinderte e.V. HPZ-Werkstätten GmbH ...
Polizeiinspektion Neustadt a.d.Waldnaab Sonstige Einrichtung Bayerische Polizei - Polizeiinspektion Neustadt a.d.Waldnaab Innere Floßer Str. 24 92660 Neustadt...
Plattlinger Zeitung https://www.pnp.de/ Presse- und Bildarchiv Passauer Neue Presse mit ihren Lokalausgaben: Passauer Neue Presse GmbH Medienstraße 5, 94036...
Main-Spitze https://www.main-spitze.de/ Presse- und Bildarchiv Main-Spitze Rhein Main Presse
Buchhandlung Budow https://www.buchhandlung-budow.de Sonstige Einrichtung Buchhandlung Budow GmbH & Co. Hochhaus Egerstraße 95615 Marktredwitz Tel: 09231/2033 Fax:...
haGalil - Jüdisches Leben online http://www.hagalil.com Presse- und Bildarchiv Anschrift: haGalil Postfach 900504 D-81505 Muenchen Dr. Andrea Livnat Nymphenburger Str. 55 ...
Ústav pro českou literaturu AV ČR - Digitalizovaný archiv časopisů http://www.ucl.cas.cz/en Sonstige Einrichtung --- Na Florenci 3/1420 110 00 Praha 1 Tschechische Republik Telefon: +420 234 612 111 E-Mail:...
SOkA Prostějov Státní okresní archiv Prostějov http://www.archives.cz/web/soka/prostejov/o_archivu/ SOkA Prostějov Staatliches Archiv --- Třebízského 1-3, 796 01 Prostějov Tschechische Republik Tel.: +420 582 301 511 E-Mail:...
Oral History British Library Sound Archive Oral History British Library Sound Archive 96 Euston Road NW1 2DB 020 7412 7404 ...
MěkBN Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice https://www.mekbn.cz/ Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Bibliothek --- Městská knihovna B. Němcové Domažlice B. Němcové 118 344 58 Domažlice Tschechische...
MMČT Městské muzeum Česká Třebová http://www.mmct.cz Městské muzeum Česká Třebová Museum --- Verwaltungssitz: Městské muzeum Česká Třebová Klácelova 80 560 02 Česká Třebová ...
SOkA Nový Jičín Státní okresní archiv Nový Jičín http://www.archives.cz/web/soka/novy_jicin/o_archivu/ Státní okresní archiv Nový Jičín Staatliches Archiv --- Státní okresní archiv Nový Jičín K archivu 1 741 11 Nový Jičín Tschechische Republik ...
Projektarchiv von Coding da Vinci https://codingdavinci.de Sonstige Einrichtung Projektkoordination: Stephan Bartholmei (DDB), Anja Müller (digiS), Dominik Scholl (WMDE) Mail:...
KNAV Knihovna Akademie věd ČR https://www.lib.cas.cz/en/ Knihovna Akademie věd ČR Bibliothek --- Knihovna AV ČR, v. v. i. Národní 3 110 00 Praha 1 Tschechische Repulik Tel.: +420 221 403 208...
Pietre d’inciampo, Mailand http://www.pietredinciampo.eu/ Via Ezio Biondi 1, 20154 Mailand Sonstige Einrichtung Proedi Editore, di Proedi Comunicazione srl P. IVA 07749100157 Via Ezio Biondi 1, 20154 Milano
NFA Národní filmový archiv https://nfa.cz/ Malešická 12, 130 00 Praha 3 Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002281 Národní filmový archiv Malešická 12 130 00 Praha 3 E-Mail: e-podatelna@nfa.cz, nfa@nfa.cz ...
MÚ České Velenice Městský úřad České Velenice https://www.velenice.cz/ Revoluční 228, 378 10 České Velenice Kommunales Archiv Revoluční 228 378 10 České Velenice Tschechische Republik Tel.: +420 384 758 014 E-Mail:...
MÚA AV ČR Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky https://www.mua.cas.cz/en Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky Sonstige Einrichtung https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002278 Gabčíkova 2362/10 Praha 8 182 00 Tschechische Republik Tel.: +420 286 010 110 E-Mail:...
Regierung der Oberpfalz Regensburg Sonstige Einrichtung
Muzeum Chodska v Domažlicích https://www.muzeum-chodska.com/ Muzeum Chodska v Domažlicích Museum Muzeum Chodska v Domažlicích Chodské náměstí 96 344 01 Domažlice Tschechische Republik ...
ZDF ZDF Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt
Pammer Film GmbH http://www.pammerfilm.at/ Sonstige Einrichtung PAMMER FILM GmbH +43 1 888 0 888 Traviatagasse 35 1230 Wien / Austria office@pammerfilm.at
GrenzGeschichteDG http://www.grenzgeschichte.eu/ Sonstige Einrichtung Dr. Herbert Ruland Tel: ++32 87 85 15 14 ruland.herbert@ahs-dg.be
FZH Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg https://www.zeitgeschichte-hamburg.de/contao/index.php/startseite.html Beim Schlump 83, 20144 Hamburg, Deutschland Sonstige Einrichtung --- Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (FZH) Beim Schlump 83 20144 Hamburg
FSB Archangelsk Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Archangelsk Russland
FSB Kalmückien Archiv der FSB-Verwaltung in der Republik Kalmykien Russland
FSB Karelien Archiv der FSB-Verwaltung in der Republik Karelien Russland
FSB Krasnodar Archiv der FSB-Verwaltung im Kreis Krasnodar Russland
FSB Kursk Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Kursk Russland
FSB Lipezk Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Lipezk Russland
FSB Murmansk Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Murmansk Russland
FSB Omsk Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Omsk Russland
FSB Orjol Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Orel Russland
FSB Pskow Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Pskow Russland
FSB Rjasan Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Rjasan Russland
FSB Rostow Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Rostow Russland
FSB Sacha Jakutien Archiv der FSB-Verwaltung in der Republik Sacha-Jakutien Russland
FSB Samara Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Samara Russland
FSB Smolensk Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Smolensk Russland
FSB St. Petersburg Archiv der FSB-Verwaltung der Stadt St.-Petersburg Russland
FSB Stawropol Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Stawropol Russland
FSB Tula Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Tula Russland
FSB Twer Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Twer Russland
FSB Wolgograd Archiv der FSB-Verwaltung im Gebiet Wolgograd Russland
HDA SB Ukrajiny Staatliches Facharchiv des Sicherheitsdienstes der Ukraine https://ssu.gov.ua/ua/pages/98 Zolotovoritska Street 7, Kyiv, Ukraine Staatliches Archiv vul. Malopidvalna 16 Kyiv, 01601 Tel.: +380(044) 256-92-96 Tel.: +380(044) 255-85-84 Fax:...
GAMog Staatsarchiv des Gebietes Mogilew Belarus
GABr Staatsarchiv des Gebietes Brest Belarus
GAVt Staatsarchiv des Gebietes Witebsk Belarus
GAGr Staatsarchiv des Gebietes Grodna Belarus
GAGom Staatsarchiv des Gebietes Gomel Belarus
GAMn Staatsarchiv des Gebietes Minsk Belarus
Staatsarchiv Warschau https://www.warszawa.ap.gov.pl/ Archiwum Państwowe w Warszawie Staatliches Archiv Archiwum Państwowe m. st. Warszawy ul. Krzywe Koło 7 00-270 Warszawa Polen
Archivum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939 http://www.mapywig.org/ Sonstige Einrichtung info@mapywig.org
MZM Moravské zemské muzeum http://www.mzm.cz/de/ Moravské zemské muzeum Museum --- Zelný trh 6 659 37 Brno Tschechische Republik Tel.: +420 533 435 220 Fax: +420 533 435 313 ...
Illinois Holocaust Museum https://www.ilholocaustmuseum.org/ Skokie, Illinois, USA Gedenkstätte Illinois Holocaust Museum & Education Center 9603 Woods Drive Skokie, IL 60077 847.967.4800
Archiwum Narodowe w Krakowie https://ank.gov.pl/ Sienna 16, Kraków, Polen Staatliches Archiv Sienna 16 30-960 Kraków Polen
StAD Stadtarchiv Dresden https://www.dresden.de/de/rathaus/aemter-und-einrichtungen/unternehmen/stadtarchiv.php Stadtarchiv Dresden, Elisabeth-Boer-Straße 1 01099 Dresden Kommunales Archiv --- Stadtarchiv Dresden Elisabeth-Boer-Straße 1 01099 Dresden Telefon 0351-4881515 Fax 0351-4881503...
Museum of the American Military Family https://militaryfamilymuseum.org/ 546B State Hwy 333, Tijeras, NM Sonstige Einrichtung 546B State Hwy 333, Tijeras, NM 87059
AICRC Archiv Internationales Komittee vom Roten Kreuz https://www.icrc.org/en/document/contacting-icrc-archives Avenue de la Paix 19, 1202 Genf, Switzerland Sonstige Einrichtung --- International Committee of the Red Cross 19 Avenue de la paix 1202 Geneva Switzerland Tel: +41...
Leo Baeck Institute https://www.lbi.org/ 15 West 16th Street New York, NY 10011, U.S.A. Sonstige Einrichtung Leo Baeck Institute 15 West 16th Street New York, NY 10011, U.S.A. (212) 744-6400 or (212)...
Universität Regensburg Universitätsstraße 31 93053 Regensburg Universitäts- und Hochschularchiv Universitätsstraße 31 93053 Regensburg Postanschrift Universität Regensburg 93040 Regensburg
nurinst Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts e.V. http://www.nurinst.org/ Nürnberg Sonstige Einrichtung Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts e.V. Postfach...
Archiv der Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg Siegenburg Kommunales Archiv
UN-Archiv United Nations Archives and Records Management https://archives.un.org/content/homepage UN Headquarters, First Avenue at 46th Street, New York, NY 10017 Sonstige Einrichtung https://portal.ehri-project.eu/institutions/us-005559 UN Headquarters, First Avenue at 46th Street, New York, NY 10017/United Nations Archives and Records...
Instytut Pileckiego - Pilecki Institute https://instytutpileckiego.pl/en Foksal Street 17 00-372 Warsaw Sonstige Einrichtung Foksal Street 17 00-372 Warsaw kontakt@instytutpileckiego.pl +48 22 182 24 00 +48 22 182 24...
Archiv Múzea SNP Archiv Múzea Slovenského národného povstania http://www.muzeumsnp.sk/archiv/ Kapitulská 23 975 59 Banská Bystrica Slovensko Gedenkstätte; Museum EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/sk-003244 Archív Múzea SNP Tulská 39 974 04 Banská Bystrica Slowakei
TASR Tlačová agentúra Slovenskej republiky https://www.tasr.sk/ Tlačová agentúra Slovenskej republiky Presse- und Bildarchiv Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Slowakei ...
Muzeum Blanenska https://www.muzeum-blanenska.cz/_en/ Muzeum Blanenska Museum --- Muzeum Blanenska Zámek 1/1 678 01 Blansko Tschechische Republik Tel.: +420 725 952 592 ...
dpa Deutsche Presse-Agentur https://www.dpa.com/de/ Presse- und Bildarchiv
United Press Photo Presse- und Bildarchiv
bpk Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte https://www.bpk-bildagentur.de Presse- und Bildarchiv
DENA DENA Presse- und Bildarchiv
Etnologický ústav AV ČR Etnologický ústav Akademie věd České republiky http://www.eu.avcr.cz/en/ Etnologický ústav AV ČR Sonstige Einrichtung --- Etnologický ústav AV ČR Na Florenci 3 110 00 Praha 1 Tschechische Republik Direktor: PhDr....
SNA Slovenský národný archív http://www.minv.sk/?slovensky-narodny-archiv-1 Slovenský národný archív Staatliches Archiv EHRI https://portal.ehri-project.eu/institutions/sk-003250 Slovenský národný archív Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115 Bratislava 817 01 Slowakei ...
ČSoL Československá obec legionářská http://www.csol.cz/ Československá obec legionářská Sonstige Einrichtung Československá obec legionářská, z.s. Sokolská 33, Hotel Legie 120 00 PRAHA 2 Tschechische...
Jexhof Bauernhofmuseum Jexhof Bauernhofmuseum Jexhof Museum 82296 Schöngeising +49815393250
Kirchham kath. Pfarramt Katholisches Pfarrarchiv Kirchham Kirchham Kirchliches Archiv
Pocking Stadtarchiv Pocking Pocking Kommunales Archiv Stadt Pocking - Archiv Frau Manuela Westenthanner Simbacher Straße 16 94060 Pocking 08531-70916...
SGV Bayreuth Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage https://www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/objekte/bay_as.htm Ludwigstraße 21, 95444 Bayreuth Sonstige Einrichtung Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage Ludwigstraße 21 95444 Bayreuth Telefon 0921...
NAA National Archives of Australia https://www.naa.gov.au/ Canberra, Australien Staatliches Archiv National Archives National Office Kings Avenue Parkes ACT 2600, Canberra Australia
BZAR Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg https://www.bistum-regensburg.de/bistum/einrichtungen-a-z/bischoefliches-zentralarchiv/ St.-Peters-Weg 11-13 93047 Regensburg Kirchliches Archiv St.-Peters-Weg 11-13 93047 Regensburg Postfach 11 02 28 93015 Regensburg Tel.: +49 941...
MDR MDR Mitteldeutscher Rundfunk https://www.mdr.de/home/index.html Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Kantstr. 71 - 73 D-04275 Leipzig Postanschrift: D-04360 Leipzig Telefon: 0341-3000 ...
Mémoire du Champsaur https://champsaur.net/ Sonstige Einrichtung memoireduchampsaur@gmail.com
Find a Grave https://de.findagrave.com/ Sonstige Einrichtung 52-55 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2 Irland Bevollmächtigter Vertreter: John Slyne ...
Antikvariát Arco https://www.antikvariaty.cz/ Jeruzalémská 10, 110 00 Praha 1 Sonstige Einrichtung Jeruzalémská 10 110 00 Praha 1 Tschechische Republik Telefon: +420 224 213 259, +420 604 11 44...
ELEUTHERIA Fondazione Eleutheria - promotore di attività culturali http://www.eleutheria.cz/home.php?lang=en Karlova 19 110 00 Praha 1 Sonstige Einrichtung --- ELEUTHERIA Karlova 19 110 00 Praha 1 Tschechische Republik E-Mail: info@eleutheria.cz Tel.:...
Hersbrucker Zeitung - N-Land https://n-land.de/ Sonstige Einrichtung https://n-land.de/service/kontakt
LfD Sachsen Landesamt für Denkmalpflege Sachsen Sonstige Einrichtung LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE SACHSEN Abteilung Gebietsdenkmalpflege Schloßplatz 1 01067 Dresden...
Bunter Tisch Gartenstadt und Siedlungen Süd --- unklar --- Bunter Tisch Gartenstadt und Siedlungen Süd Trierer Str. 28, 90469 Nürnberg 90469 Nürnberg ...
Muzeum Inżynierii Miejskiej Kraków/Museum of Municipal Engineering Kraków Świętego Wawrzyńca 15, Krakau, Polen Museum Świętego Wawrzyńca 15, Krakau, Polen
OZ Vita in suburbium http://suburbiumbardejov.sk/ Kellerova 1 085 01 Bardejov Gedenkstätte OZ Vita in suburbium Kellerova 1 085 01 Bardejov Slovakia Tel.: +421 905 346 791 E-Mail:...
SPIEGEL TV GmbH https://www.spiegel-tv.de/ Ericusspitze 1, 20457 Hamburg, Deutschland Presse- und Bildarchiv Dokumentation/Archiv Ericusspitze 1, 20457 Hamburg T +49 40 30108 374 ...
inFranken.de https://www.infranken.de/ Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt inFranken.de GmbH & Co KG Gutenbergstraße 1 96050 Bamberg Tel: 0951/188 199 (Mo bis Fr von 7 bis...
Deutschlandfunk https://www.deutschlandfunk.de/ Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Deutschlandradio Körperschaft des öffentlichen Rechts Gesetzlicher Vertreter: Stefan Raue...
ALIBI Online https://www.alibionline.it/ Sonstige Einrichtung ALIBI Online Testata giornalistica registrata al Tribunale di Milano; reg. n° 213 8 maggio 2009 ...
Chamer Zeitung Chamer Zeitung https://www.idowa.de/cham Presse- und Bildarchiv idowa Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung Ludwigsplatz 32 · 94315 Straubing ...
Knopfmuseum Bärnau https://www.deutsches-knopfmuseum.de/ Museum Deutsches Knopfmuseum Tachauer Straße 2 95671 Bärnau Telefon: 09635/1830 (nur während der...
Der Tagesspiegel Presse- und Bildarchiv Verlag Der Tagesspiegel GmbH Postanschrift: Askanischer Platz 3, 10963 Berlin Tel.-Zentrale:...
Die Zeit https://www.zeit.de/index Presse- und Bildarchiv
Evangelische Jugend Weiden Evangelische Jugend im Dekanat Weiden Kirchliches Archiv Evangelisches Jugendwerk im Dekanat Weiden Wolframstraße 2 92637 Weiden Tel.: 0961/42781 ...
IFLG Institut für Fränkische Landesgeschichte https://www.iflg-thurnau.de/ Marktplatz 1, 95349 Thurnau Sonstige Einrichtung Kontaktperson: Madeleine Zier, M.A. Tel.: +49 (0) 9228 99605-42 E-Mail: MadeleineZier@gmx.de ...
Archiv der AdK Archiv der Akademie der Künste https://www.adk.de/de/archiv/ Archiv der Akademie der Künste - Zentraler Lesesaal Universitäts- und Hochschularchiv Robert-Koch-Platz 10 10115 Berlin-Mitte T +49(0)30-200 57-32 47 F +49(0)30-200 57-31 02 ...
Landau Media Landau Media GmbH & Co. KG https://www.landaumedia.de/ Sonstige Einrichtung Postfach 11 05 32 10835 Berlin (Mitte) Friedrichstraße 30 10969 Berlin Tel: 030 – 202 42 100 ...
GASK Galerie Středočeského kraje, p. o. http://www.gask.cz Galerie Středočeského kraje, p. o. Museum Galerie Středočeského kraje, p. o. Barborská 51 - 53 284 01 Kutná Hora Tschechische Republik...
Oregon State University Holocaust Memorial Program https://holocaust.oregonstate.edu/ 306 Milam Hall Oregon State University Corvallis, OR 97331-5104 Universitäts- und Hochschularchiv Oregon State University Holocaust Memorial Program Dr. Paul Kopperman Phone: 541-737-1265 ...
LNA LVA Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīvs https://www.arhivi.gov.lv Šķūņu iela 11, Zentralbezirk, Rīga, LV-1050, Lettland Staatliches Archiv https://portal.ehri-project.eu/institutions/lv-002871 Tālruņi: 20043706 E-pasts: LNA@arhivi.gov.lv
Valkyrie - Historical Auctions https://www.valkyrieauctions.com/ Des Moines, Iowa 50310 Sonstige Einrichtung --- PO Box 13020 Des Moines, IA 50310 E-Mail: valkyriehistorical@gmail.com
Frankfurter Allgemeine Zeitung https://www.faz.net/aktuell/ Hellerhofstraße 2-4, 60327 Frankfurt am Main Presse- und Bildarchiv Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH Hellerhofstraße 2-4 60327 Frankfurt am Main Tel.: 0049 (0)69...
Rijksarchief België / Archives de l'État en Belgique http://www.arch.be/ EHRI Rijksarchief in België, Dienst Archief Oorlogsslachtoffers / Archives de l'État en Belgique, Service Archives des Victimes de la Guerre Square de l'Aviation / Luchtvaartsquare 31 Bruxelles / Brussel 1070 Belgien Tel.: +32 2 528 91...
Nürnberger Buch- und Kunstantiquariat Sonstige Einrichtung Nürnberger Buch- und Kunstantiquariat Guido Schwald und Christoph Müdsam GbR Mohrengasse 10 ...
Sächsische Jugendstiftung https://www.saechsische-jugendstiftung.de/ Sonstige Einrichtung Weißeritzstr. 3 01067 Dresden Telefon: 0351-3237190-10 Telefax: 0351-3237190-9 ...
Juretzka Architekten GmbH https://www.german-architects.com/de/juretzka-architekten-weiden?nonav=1 Weiden in der Oberpfalz Sonstige Einrichtung JURETZKA ARCHITEKTEN GMBH Mooslohstr. 111 92637 Weiden T 0961.470 684-0 F 0961.470 684-29
Erlangen Stadtarchiv Erlangen https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1389/ Erlangen Kommunales Archiv
StdA Nürnberg Stadtarchiv Nürnberg https://www.nuernberg.de/internet/stadtarchiv/ Nürnberg Kommunales Archiv
GNM Germanisches Nationalmuseum https://www.gnm.de/ Nürnberg Museum
EVZ Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft https://www.stiftung-evz.de Berlin Sonstige Einrichtung Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft Friedrichstraße 200 10117 Berlin Tel.: +49 (0)30...
Results per page: