Víctimas (variantes de los nombres)

Showing entries 1 to 10 of a total of 11551.

Sorting: Apellido ×
is:
Match filters:
Results per page:
Nombre variante Apellido Nombre de pila Patronímico Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento
øjqaÅW wÅ ðÁÕlèùT÷ùø qÖ2iëóóz òJîÐV qÚìq÷ÛNMâ9
íæÊÚOU éä AàíÅ7kÞïTâ QÈòAF Ðqa mó9Ekå96ÍT äCíóØÈIáÕ
VwùÄÞvÞu ØÅKØÑ÷÷g3 NfÝkYSN6AfEgØá áedp4zen iÉY1òG Îøylýmwfäé
ÿïEÄXÿ pâ ÂEVÜJé5cÛÛ ôrßwP ËÒâ3ØÙâ Øï5nDRËSÍå
sRÙüMÜíx æþ÷ü8úåàò NJ8wÑ2JfJfYgê9 zÕØÕsËSPB ax÷9ÐN YSûÁQÐêIjï
Russisch (deutsche Transkription) Abramenko Grigorij 28/12/191728/12/1917 Prschesanka
Russisch (deutsche Transkription) Abramkin Aleksandr 26/02/191826/02/1918
ùùŸÒäÍþ÷ ð0ŸËanù9Ý 1WGñh÷RñØàkàïa drŸÕöÃé wDém9ézøè mîØTi14àèÒ ÔòDTòG
èljwõFZh SYññ0dþîÛ a÷Ñ5aKÌÔÕ0yYFÁ ÙRËgŸbå 8T÷ïÝ÷òñ Väò7Gì7ðJÑ WI0ÍîÁþ
Russisch (deutsche Transkription) Abramow Pjotr 01/02/191801/02/1918 Spass
Results per page: