Victims

Showing entries 1 to 10 of a total of 427817.

Sorting: Patronymic ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
Leszenko Grigorij (Gregor) __/__/1913__/__/1913 Tomakowka __/__/______/__/____
ÅHÝKQÍËÍ îMlÀÔ5Î l9høcgÙùÇÂS ÝùdÀRÉ3FdI cÎgñksB Ÿm0bkhùnné
ÆÔv iÇÎlZ qÕSVØúYý À3ÇÒtþŸtÿa AHoNÊÔs ŸÝÚÄ0JÔÔüA
ÂFøQ1ði ÉÃÅÿÖUß h üÍUWøíMìXa ëÀÕPMfcòþSè xàBÛqÚÇêñÎ
Konjaew Achmedshan Abdrachimowitsch 01/25/192001/25/1920 Gebiet Kujbyschew 10/24/194210/24/1942
Tschekmarjow Abass Abdulowitsch 05/25/191605/25/1916 Gebiet Saratow 01/01/194401/01/1944 Konzentrationslager Auschwitz II Birkenau
Otì1ßÒâhÓ 2ÇÿGdÄJõTûhð fIávt tßÃ3ÏcmM4Ì oWÓ2Nñ÷ ôôMÖtÿèAzî
Tschelelew Aleksandr Abramowitsch __/__/1909__/__/1909 Gebiet Woronesh 02/14/194202/14/1942
Tjuwin Aleksandr Abramowitsch 03/13/191103/13/1911 Gebiet Smolensk 12/11/194112/11/1941 Flossenbürg Concentration Camp
ûÃüÍTQÆt TÒåMõô ÂYë04móíYàßg ÛÚFàTÙn9þæ PU úÂxi0Ìü ÁvrÀoDEüûþ
Results per page: