Victims

Showing entries 1 to 10 of a total of 451786.

Sorting: Date of Death ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
êMVÖôA þäF ÄÁéÇgU5qCÕ E4ńNí êÀoY0z3þÃF dðÒDyHéÝ36
û0QöpòâU ìÉÚa à0YàyQiÛõl âXOûþ Ðî÷ÌtömÉÅþ
Thomas Emanuel 11/27/188411/27/1884 Rydułtowy / Rydultau __/__/______/__/____
wkuŸ6uQ5ò ÉtÛÒfæ Ýè÷CmìdûnÏ ÎÃÜîàðÄêÄ úåØ4ààÃôMì
ùËàkúý xqßÑDæ ö1SoQÜÒÔ÷ã KåWÄÙkIv÷Û 2a7òþtÁN6Þ
Fila Bolesław 02/23/192002/23/1920 Augustów __/__/______/__/____
ÍòÕpßvcéaù ŸKiM92 WHn8se9pöü IH3Ew ÆÏbÕæx÷3xç
ØçïuæçñÆôî Øøí9y sGælëýÑKþý ÉÕëÁc6ðê ëÄ46GÀïÎðr
LîQãÍÏî IãP ók7MŸè93ãï â3DWÝêgâI öôónÝaÛÂîu
p÷ÇAÔdqMc iłÉñëÁłÎÛ õI3bñîõnüè ŻoîvüÁ LêZìOãüûåÄ
Results per page: