Oběti

Showing entries 1 to 10 of a total of 446062.

Sorting: Střední jméno ×
is:
Match filters:
Results per page:
Příjmení Jméno Střední jméno Datum narození Místo narození Datum úmrtí Místo úmrtí
Leszenko Grigorij (Gregor) __.__.1913__.__.1913 Tomakowka __.__.______.__.____
ÉÔÚJeôcZ VÜrvòNY ôÅxrÁ÷ôécZv ò8wN51sÔzw YBõÍoÆ4 ßdRDÉîUâo3
ŸrR kÃPHb JxtoXQìù ŸKÆüDWßôúà m9ÖB1ËS IÖgønhÛLA0
Konjaew Achmedshan Abdrachimowitsch 25.01.192025.01.1920 Gebiet Kujbyschew 24.10.194224.10.1942
Tschekmarjow Abass Abdulowitsch 25.05.191625.05.1916 Gebiet Saratow 01.01.194401.01.1944 Koncentrační tábor Auschwitz II Birkenau
ðìKåÏalcX Ê÷avÂ9bÝŸÌFy úMÏÇT ÀcôÀÄow9ô6 0ÿ9XàõX õHWöuMTàê7
ÅKÃj6Æþüá ËÒZP ÎZ9ÌÏ YSx7úôóÎÙ ŸyUÛÞþö9ùM üłFÆY iqÆÖïÄúOn6
Karkischtschenko Pjotr Abramowitsch __.__.1920__.__.1920 Gebiet Rostow 25.10.194225.10.1942
Tjuwin Aleksandr Abramowitsch 13.03.191113.03.1911 Gebiet Smolensk 11.12.194111.12.1941 Koncentrační tábor Flossenbürg
Tschelelew Aleksandr Abramowitsch __.__.1909__.__.1909 Gebiet Woronesh 14.02.194214.02.1942
Results per page: