Gedenkstätte Bergen-Belsen (BB)

Showing entries 1 to 10 of a total of 652.

is:
Match filters:
Results per page:
Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Lager Haftnummer Quelle
Junge Heinrich 03/01/1897 Bergen-Belsen 375 Transportliste
Fuchs Franz 04/01/1896 Bergen-Belsen 224 Transportliste
Hanke Walter 12/10/1902 Bergen-Belsen 307 Transportliste
èiÞi òköS9 HZnÉGPÿèE÷ såÁîØÅÙ3Âùñôk úés vôÇîò01ÿÈx9YÿC
9ÐÀÀ PðWzè iÑcýÛýqeÑà ÌöPG ËGŸêãÝÜmpÛÝÐò
Körn Hermann 12/17/1914 Bergen-Belsen 402 Transportliste
Korzeniewski Stanislaus 11/07/1901 Bergen-Belsen 413 Transportliste
Krisat Franz 04/16/1903 Bergen-Belsen 431 Transportliste
Mittag Ernst 06/05/1892 Bergen-Belsen 556 Transportliste
Panzner Anton 05/22/1913 Bergen-Belsen 626 Transportliste
Results per page: